ΧΑΠ: Ορισμοί μη αναλογικά διαγράμματα Venn

 

 
διάγραμμα Venn (&).
Το πνευμονικό εμφύσημα και η χρόνια βρογχίτιδα συνιστούν  ένα σύνδρομο, του χρόνιου περιορισμού της εκπνευστικής ροής. Παρ΄όλο ότι, συχνά, το πνευμονικό εμφύσημα συνυπάρχει με τη χρόνια βρογχίτιδα, στους διάφορους παθοφυσιολογικούς τύπους της παθήσεως, κατά Dornoholst,  είναι δυνατή, από κλινικής απόψεως, η διάκριση μεταξύ ασθενών με κατ΄ επικράτηση πνευμονικό εμφύσημα, από εκείνους με κατ΄επικράτηση χρόνια βρογχίτιδα. Παρ΄όλο ότι το πνευμονικό εμφύσημα διαγιγνώσκεται παθολογοανατομικά, μπορεί αξιόπιστα να τεκμηριωθεί με βάση το ιστορικό, τα φυσικά ευρήματα (φαινότυπος, φυσική ιστορία, κλινική εξέταση), τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις λειτουργικού ελέγχου αναπνοής (αποφρακτικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού, και μειωμένη διαχυτική ικανότητα) και τα απεικονιστικά ευρήματα. Η χρονία βρογχίτιδα, πάλι, περιγράφεται με κλινμικούς όρους (συνολική διάρκεια 3 μηνλών συμπτώματα, το χρόνο -βήχας κι απόχρεμψη- επί 2 συνεχή χρόνια.
To άσθμα, ως χρόνια φλεγμονώδης πάθηση, εκδηλώνεται με διαλείποντα επεισόδια αναστρέψιμης αποφράξεως των μεσομεγέθων και μικρών αεραγωγών[i] και ποικίλης εντάσεως συμπτώματα, όπως εκπνευστική δύσπνοια, συρρίττουσα αναπνοή, αίσθημα συσφίγξεως στο θώρακα, ιδίως τις μεταμεσονύκτιες  και πρώτες πρωινές ώρες[ii], λόγω σικαρδιανής μειώσεως της παραγωγής ενδογενούς κορτιζόλης. Η αναστρεψιμότητα εμφανίζεται ατελής σε μερικούς ασθενείς. Η φλεγμονή προκαλεί επίταση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας σε ποικιλία μη ειδικών ερεθισμάτων.
Συνηθέστερα εγκαθίσταται στην παιδική ηλικία, παρ΄όλο ότι μπορεί, βέβαια, να εγκατασταθεί οποτεδήποτε στην ενήλικη ζωή. Αντίθετα με το παιδικό άσθμα, το άσθμα που εγκαθίσταται κατά την ενήλικη ζωή σπάνια υποστρέφεται οριστικά.  σχήμα 2. Από το μη αναλογικό διάγραμμα Venn, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ομάδες ασθενών με χρονία βρογχίτιδα ± πνευμονικό εμφύσημα, χωρίς να ικανοποιούν τον ορισμό κατά GOLD της ΧΑΠ (περιοχές 1, 2,11), όπως υπάρχουν ομάδες ασθενών με αμιγές άσθμα (9), ή σύνδρομο επικαλύψεως (6,7,8). Εναλλακτικά, υπάρχουν ομάδες ασθενών με περιορισμό ροής χωρίς να είναι ΧΑΠ (10, πχ., σαρκοείδωση ή διάμεσα νοσήματα) . 
|ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ |ΧΑΠ: ΣΥΝΟΨΗ|κλινικές διακρίσεις τη ΧΑΠ|φαινότυποι της ΧΑΠ|ΧΑΠ: βραχεία ανασκόπηση|ΧΑΠ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ|Χρονία βρογχίτις|πνευμονικό εμφύσημα|ΧΑΠ: βιοδείκτες|ΧΑΠ: συνοσηρότητες|Η ΧΑΠ ως εκδήλωση του συνδρόμου χρόνιας συστηματικής φλεγμονής|διαγνωστικά κριτήρια 1 |διαγνωστικά κριτήρια 2|Προσυμπτωματικός έλεγχος|Το κλινικό φάσμα φαινότυπων της ΧΑΠ|

 


[i] National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. National Institutes of Health. 2007

[ii] Irwin RS, Curley FJ, French CL. Chronic cough. The spectrum and frequency of causes, key components of the diagnostic evaluation, and outcome of specific therapy. Am Rev Respir Dis. Mar 1990·141:640