Πολυκεντρικές κλινικές δοκιμές για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια