Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή στη ΧΑΠ

Τα εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή, ICS, κατέχουν πρωτεύουσα θέση στη θεραπεία της ΧΑΠ, καθόσον έχει βεβαιωθεί ότι μειώνουν τον ετήσιο αριθμό ή/και τη σοβαρότητα των παροξύνσεων, βελτιώνουν την πνευμονική λειτουργία και έτσι, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Τα ωφελήματα αυτά, εν τούτοις, δεν παρέχονται ατελώς, καθόσον είναι γνωστό ότι αυξάνουν κατά 60-80% τον κίνδυνο λοιμώξεων από το αναπνευστικό. Όλες οι μορφές εισπνεόμενων κορτικοειδών δεν αυξάνουν  στον ίδιο βαθμό τον κίνδυνο πνευμονιών, αλλά αυτό εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά των μορίων τους και το χρόνο που παραμένουν στο πνευμονικό παρέγχυμα. Έτσι η βουδεζονίδη έχει μικρό χρόνο παραμονής και για τον λόγο τούτον, μικρότερο κίνδυνο μειώσεως της τοπικής άμυνας, ενώ η φλουτικαζόνη απορροφάται ταχέως και διασπιερόμενη στον οργανισμό, προάγει τις συννοσηρότητες, όπως η οστεοπόρωση, η παχυσαρκία κλπ. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας και της ετερογένειας της ΧΑΠ αναμένεται ότι όλοι οι φαινότυποι δεν ανταποκρίνονται στον ίδιο βαθμό, στην χορήγηση ICS. Στην πραγματικόττηα, τα ICS σε εκείνους τους ασσθενείς με ΧΑΠ αποδοτικά, οι οποίοι εμφανίζουν ηωσινοφιλικές παροξύνσεις [2, 3]. Και ο αριθμός των ηωσινοφίλων αποτελεί καθοδηγητικό δείκτη αναφορικά με τη λήψη κλινικής αποφάσεως περί την χορήγηση ή μη ICS., σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της GOLD 2019 [4]. 

========================
βιβλιογραφία

μελέτη WISDOM (Withdrawal of Inhaled Steroids During Optimized Bronchodilator Management)Θεματολόγιο
=========================
1. Vogelmeier CF, Criner GJ, Martinez FJ, Anzueto A, Barnes PJ, Bourbeau J, Celli BR, Chen R, Decramer M, Fabbri LM, Frith P, Halpin DM, López Varela MV, Nishimura M, Roche N, Rodriguez-Roisin R, Sin DD, Singh D, Stockley R, Vestbo J, Wedzicha JA, Agusti A. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease 2017 Report: GOLD Executive Summary. Eur Respir J. 2017 Mar 6;49(3). pii: 1700214.
2. Brightling CE, McKenna S, Hargadon B, Birring S, Green R, Siva R, Berry M, Parker D, Monteiro W, Pavord ID, Bradding P. Sputum eosinophilia and the short term response to inhaled mometasone in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2005 Mar;60(3):193-8.
3. Hartjes FJ, Vonk JM, Faiz A, Hiemstra PS, Lapperre TS, Kerstjens HAM, Postma DS, van den Berge M; and the Groningen and Leiden Universities Corticosteroids in Obstructive Lung Disease (GLUCOLD) Study Group. Predictive value of eosinophils and neutrophils on clinical effects of ICS in COPD. Respirology. 2018 Apr 26. doi: 10.1111/resp.13312. [Epub ahead of print]
4. https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2018/11/GOLD-2019-POCKET-GUIDE-FINAL_WMS.pdf