ΧΑΠ - Μονογραφία

περιεχόμενα

(βλέπε: &, &) |ΧΑΠ: διάγνωση και θεραπεία

 |σύνοψη -1

|σύνοψη -2

Γενικά 

Περίληψη

Εισαγωγή

 |οξεία βρογχίτις|χρονία βρογχίτις

ΧΑΠ: βραχεία ανασκόπηση 

|ΧΑΠ: αιτιολογία 

|ΧΑΠ: κάπνισμα

|ΧΑΠ: επιπολασμός|

 ΧΑΠ: ανά στάδιο GOLD ανοσολογικές διαταραχές

|ΧΑΠ: κλινικές διακρίσεις 

|ΧΑΠ: Φαινότυποι|

χρονία βρογχίτις

| πνευμονικό εμφύσημα|

πνευμονικό εμφύσημα και πνευμονική ίνωση||

 πνευμονικό εμφυσήμα+πνευμονική ίνωση

|ΧΑΠ: κλινική εικόνα

|ΧΑΠ: αναδόμηση πάσχοντος πνεύμονος - επιδιόρθωση, 

|αναγέννηση

|ΧΑΠ: βιοδείκτες 

|ΧΑΠ: προγνωστικοί παράγοντες

|ΧΑΠ: μικροί Αεραγωγοί 

|ΧΑΠ: ο ρόλος των μικρών αεραγωγών

 | ΧΑΠ: παθοφυσιολογία 

|ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ| 

ΧΑΠ: προσυμπτωματικός έλεγχος  (αναθεώρηση 6/2014)|

|ΧΑΠ: διαγνωστικά κριτήρια 1

|μεταβολικό σύνδρομο |

κλινική προσέγγιση

|ΧΑΠ: διαγνωστικά κριτήρια 2 

|ΧΑΠ: εργαστηριακές διακρίσεις|

ΧΑΠ: σπιρομέτρηση|

ΧΑΠ: διαταραχές ύπνου 

|ΧΑΠ: διατροφή |

ΧΑΠ και περιοδοντίτις 

|ΧΑΠ: δοκιμασία αναστρεψιμότητας|

 ΧΑΠ: δυσλειτουργία σκελετικών μυών

ΧΑΠ: καρδιακή ανεπάρκεια|

⇒ πιθανοί παθογενετικοπί μηχανισμοί

|ΧΑΠ: πνευμονική καρδία 

ΧΑΠ ή άσθμα - ένα δυσεπίλυτο κλινικό πρόβλημα

|ΧΑΠ- Υπόθεση φαύλου κύκλου: Χρονία λοίμωξη/εποίκιση των βρόγχων|

ΧΑΠ και βρογχεκτασίες ΙΙ|

duch vs british hypothesis

|ΧΑΠ μεταβολισμός 

| διάκριση παροξύνσεως ΧΑΠ από πνευμονία|

| | | | ΧΑΠ: αεραγωγοί: Ιστική αναδιαμόρφωση|

ΧΑΠ: πνευμονικό εμφύσημα 

|η ανοσοπαθολογία της ΧΑΠ

|ΧΑΠ: συνοσηρότητες |

 |ΧΑΠ: κορτικοειδή |

 ΧΑΠ: μελέτες|

 ΧΑΠ: παροξύνσεις

|ΧΑΠ: παρόξυνση αντιβιοτικά 

ΧΑΠ: αντιχολινεργικά|

 |ΧΑΠ ως πολυσυστηματική πάθηση 

|ΧΑΠ: θεραπεία 

ΧΑΠ: βρογχοδιασταλτικά φάρμακα|

ΧΑΠ: κατευθυντήριες οδηγίες|

 ΧΑΠ: αποκατάσταση|

ΧΑΠ και ρινίτις

 |ΧΑΠ: κατάθλιψη κι ευερεθιστότητα σε ασθενείς με ΧΑΠ 

|μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός 

ΧΑΠ: βιβλιογραφική ενημέρωση

|Οστεοπόρωση 

|ΧΑΠ και σεξουαλική δρασηριότητα 

|ΧΑΠ ως αυτοάνοση πάθηση 

|ΧΑΠ ως εκδήλωση του συνδρόμου χρόνιας συστηματικής φλεγμονής