ΧΑΠ: Ανοσοπαθολογία

 Το κάπνισμα επηρεάζει την  ωρίμανση των δενδριτικών κυττάρων στους μικρούς αεραγωγούς των ασθενών με Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
Lung tissue hematoxylin and eosin staining of different groups of patients (magnification, ×200). (A) CS−COPD−, a transverse section of a small airway of normal appearance with a patent lumen and a relatively thin airway wall with numerous surrounding alveolar attachments. (B) CS−COPD+, chronic obstructive bronchiolitis with thickening of the airway wall and infiltration with lymphocytes, macrophages and neutrophils. (C) CS+COPD−, black dust accumulated in the small airway, heavily infiltration with lymphocytes but without narrowing of the airway wall. (D) CS+COPD+, patients with peribronchiolar destruction of alveolar walls, resulting in the loss of alveolar attachments, airway collapse and enlargement of the air spaces distal to the terminal bronchioles. CS, cigarette smoker; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; CS−COPD−, non-smoker without COPD; CS−COPD+, non-smoker with COPD; CS+COPD−, cigarette smoker without COPD; CS+COPD+, cigarette smoker with COPD.Σκοποός της μελέτης αυτής ήταν ο ποσοστικός και ποιοτικός έλεγχος βιοδεικτών, συνδεόμενων με τα δενδριτικά κύτταρα σε καπνιστές κια μη καπνιστές με ή χωρίς ΧΑΠ, σε δείγμα πνευμονικού ιστού, μετά πνευμονεκτομή για καρκίνο του πνεύμονος.Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι ο αριθμός των CD83+ kai CCR7+δενδριτικά κύτταρα εμφανίστηκαν μειωμένα, αλλά οι αριθμοί τγων CD1a+δενδριτικά κύτταρα στην ΧΑΠ ήταν σημαντικά (p<0.05) αυξημένος, συγκριτικά με ασθενείς χωρίς ΧΑΠ. Με κατάλληλες PCR τεχνικές, η έκφραση των CCR27+ και CD83+ mRNA βρέθηκε μειωμένος σε ασθενείς / καπνιστές, συγκριτικά (p=0.05) με ασθενείς μη καπνιστές. Συμπερασματικά, το κάπνισμα μπορεί να διεγείρει ανοσοαπαντήσεις στη παθογένεια της ΧΑΠ διαταράσσοντας την σταθερότητα των δενδριτικών κυττάρων τωνν μικρών αεςραγωγών, στους λεμφαδένες και διαταράσσοντας τους μηχανισμούς μεταναστεύσεως των δενδριτικών κυττάρων.  Morphology of the reticular basement membrane (Rbm) in asthma (A &amp; B) compared to <b>COPD</b> (C &amp; D). The Rbm, as indicated in A &amp; B is located...Διακριτικά χαρακτηριστικά της βασικής μεβράνης και της ιστικής αναδιαμορφώσεως των μικρών αγγείων επί ΧΑΠ ή άσθματος. Δεν πρόκεται για τις ίδιες παθήσεις. 
Για τον έλεγχο της "ολανδικής ύπόθεσης' 
Οι φαινότυποι της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
 
 
❹ An autopsy study of combined pulmonary fibrosis and emphysema: correlations among clinical, radiological, and pathological features

Representative computed tomography (CT) scans performed within 1 month of death in a patient with combined pulmonary fibrosis and emphysema (CPFE) without lung cancer who died from pulmonary hypertension (A, B), and in another such patient with lung cancer who died from a non-respiratory cause (C). (A) Upper lobe showing centrilobular and paraseptal emphysema and bullae. (B) Lower lobe showing reticular opacities with peripheral and basal predominance and honeycombing, which was diagnosed as definite usual interstitial pneumonia (UIP) pattern. (C) Lower lobe showing thick-walled cystic lesions (TWCLs) larger than honeycombing with peripheral reticular opacities. Ενώ η κλινική διάκριση μεταξύ ιδιοπαθούς πνευμονικής ινώσεως και πνευμονικού εμφυσήματος δεν εμφανίζει συνήθως, αλλά όχι πάντα, δυσκολίες και η σπιρομετρική μορφολογία είναι παθογνωμονική, η ΤLCO είναι μειωμένη και στις δύο περιπτώσεις. Η διάγνωση είναι απαραίτητη για τον προπσδιορισμό της θεραπείας και του κινδύνου παροξύνσεων από την  

open
 
❺❻❼❽❾❿