ΧΑΠ: διάγνωση και θεραπεία

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθειεα είναι αναχαιτιζόμενη και θεραπεύσιμη πάθηση, που χαρακτηρίζεται απόμ περιορισμό της εκπνευστικής ροής, μη πλήρως αναστρέψιμη. Ο περιορισμός ροής είναι, συνήθως εξελικτικός και συνδέεται με φλεγμονώδη απάντηση των πενυμόνων σε τοξικά σωματίδια ή αέρια, που κυρίως προωθούνται μετο κάπνισμα, αλλά και με διαβίωσχη σε ρυπασμένο περιβάλλον . Παρ΄όλο ότι προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες, εμφανίζει πληθώρα συστηματικών επιπλοκών,. κυρίως λόγω της διασποράς αυτόχθονων παραγόντων φλεγμονής .

Η διάγνωση της ΧΑΠ θωρείται σε κάθε ασθενή, με δύσπνοια, βήχα κι απόχρεμψη και ιστορικό εκθέσεως. Η διάγνωση προϋποθέτει σπιρομέτρηση, μετάβρογχοδιαστολή FEV1, και FEV1/FVC <0=0.7 επιβεβαιώνει την παρουσία περιορισμού της ροής που δεν είναι πλήρως αναστρέψιμη. Η σπιρόμετηση πρέ[πει να διενεργείται σε κάθε άτομο με έκθεση στο κάπνισμα ή και σε επαγγελματικούς ή περιβαλλοντικούς ρύπους ή/και την παρουσία βήχα, αποχρέμψεως ή δυσπνοιας. Η σπιρομετρική ταξινόμηση έχει αποβεί χρήσιμη για την κατάσταση της υγείας του, την κατανάλωση πόρων, τη συχνότητα των παροξύνσεων και της θνητότητας.