Πρώιμη φάση υπερευαισθησίας

παθοφυσιολογία του άσθματος

Στα πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα του άσθματος συμπεριλαμβάνονται [α] η διακύμανση της εντάσεως της αποφράξεως των αεραγωγών, που σχετίζεται με τον βρογχόσπασμο, τοοίδημα, και τις υπερβολικές ποσότητες παθολογικής συστάσεως τραχειοβροχγικές εκκρίσεις, [β] η βρογχική υπεραντιδραστικόττηα, και, [γ] η φλεγμονή των αεραγωγών. Ενδείξεις περί της υπάρξεως φλεγμονής εγείρονται από τις μελέτες της βρογχικής αντιδραστικότητας, των κυψελιδικών εκπλύσεων, των βρογχικών βιοψιών, των προκλητών πτυέλων, όπως και από νεοκροτομικές μελέτες, ασθενών με άσθμα που κατέλξηξαν από ασθματική κρίση (διάσπαρτα μικροαποστημάτια) ή άλλη αιτία. Για την κατανόηση των υποκείμενων παθογενετικών μηχανισμών που ενοχοποιούνται στις διάφορες μορφές άσθματος, είναι κρίσιμης σημασίας να ταυτοποιηθούν παράγοντες, oι οποίοι πυροδοτούν , ενισχύουν ή τροποποιούν τις ανοσοαπαντήσεις στους αεραγωγούς και να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι ανοσολογικές και βιολογικές αυτές εκτροπές παράγουν τις χαρακτηριστικές επί άσθματος μεταβολές. Οι ανοσοαπαντήσεις που διαμεσολαβούνται από την ανοσοσφαιρίνη E έχουν το μέγιστο ενδιαφέρον. 

οξεία φλεγμονήΤα πειραματικά μοντέλα εισπνοής αλλεργιογόνων εισφέρουν σημαντικά στην κατανόηση της οξείας φλεγμονής, στην παθογένεια του άσθματος. Μετά την εσιπνοή αλλεργιογόνου παρατηρείται μια οξεία φάση αλλεργικών αντιδράσεων, που σε μερικούς ασθενείς μπορεί να ακολουθηθεί από μια άλλη, όψιμη φάση, πλέον παρατεταμένη Η ενεργοποίηση των κυττάρων, όπως τα σιτευτικά κύτταρα και τα μακροφάγα,  που φέρουν την ειδική για την ατοπία IgE πυροδοτεί την πρώιμη φάση αντιδράσεως υπρευαισθησίας. Τα ενεργοποιημένα κύτταρα απελευθερώνουν προσχηματισμένους μεσολαβητές της φλεγμονής όπως η ισταμίνη, τα εικοσανοειδή και τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, που επάγουν τον σπασμό των λείων μυϊκών ινών των βρόγχων, την υπερέκριση βλέννης και την αγγειοδιαστολή. H βρογχική μικροκυκλοφορία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της οξείας φλεγμονής. Οι μεσολαβητές της φέγμονής επάγουν τη διαπερατόττηα στα βρογχικά τριχοειδή, με αποτέλεσμα την εξίδρωση πλάσματος στον αυλό των αεραγωγών. Οξεία εισροή πρωτεϊνούχου υγρού συνεπάγεται τη διαμόρφωση οιδηματωδών βρόγχων με παχυσμένα τοιχώματα, με αποτέλεσμα τη στένωση  του αυλού των βρόγχων. Η εξίδρωση πλάσματος μπορεί να επηρεάσει την ακεραιότητα του επιθηλίου και η παρουσία οιδηματικού υγρεού (πρωτεϊνούχου) μπορεί να βλάψει τη βλεννοκροσσωτή κάθαρση. Οι πρωτεΐνες πλάσματος επάγουν το  το σχηματισμό βυσμάτων, καθώς αναμιγνύεται με τις τραχειοβρογχικές εκκρίσεις και τα φλεγμονώδη κι επιθηλιακά κύτταρα. Από κοινού, οι μεταβολές αυτές εισφέρουν στην ανάποτυξη της αποφράξεως των αεραγωγών, που αποτελεί το θεμελιώδες εύρημα επί άσθματος. 

 Η όψιμη φάση της φλεγμονώδους αντιδράσεως, μετά εφαρμογή αλλεργικού ερεθίσματος, παρατηρείται 6-9 ώρες μετά την εμφάνιση τγης πρώιμης φάσεως και χαρακτηρίζεται από τη στρατολόγηση κι ενεργοποίηση ηωσινοφίλων, CD4+, Τ-λεμφοκυττάρων, βασεοφίλων, μακροφάγων και ουδετεροφίλων κυττάρων. ΠΑρατηρείται εκλεκτική συγλκέντρωση Τ-λεμφοκυττάρων κι έκφραση των μορίων προσκολλήσεως και η εκλεκτική, επίσης παραγωγή προσχηματισμένων μεσολαβητών της φλεγμονής και κυτοκινών, που εμπλεκοντι αστην στρατολόγηση και ενεργοποίηση των κυττάρων φλεγμονής.  .Η ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων μετά από πρόκληση με αλλεργιογόνα, συνεπάγεται την απελευθέρωση ΤΗ2-αναλόγων κυτοκινών και αυτό μπορεί να είναι ο βασικός παθογενετικός μηχανισμός της όψιμης φάσεως της αντιδράσεως. Η απελευθέρωση προσχηματισμένων κυτοκινών από τα σιτευτικά κύτταραπαριστά την πρώιμη αντίδραση για την προσέλκυση κυττάρων. Ο κυτταρικός αυτός τύπος μπορεί να εμπλέκεται στην στρατολόγηση κι επαγωγή της πλέον επίμονης εμπλοκής των Τ-λεμφοκυττάρων. Η ενίσχυση της μη ειδικής βρογχικής αντιδραστικότητας συνήθως μπορεί να παρουσιαστεί μετά την ολοκλήρωση της όψιμης φάσεως αλλά όχι μετά την ολοκλήρωση της πρώιμης φάσεως κατ΄ακολουθία επαγγελματικής ή περιβαλλοντικής προκλήσεως.  

χρόνια φλεγμονή. Η φλεγμονή των αεραγωγών έχει αποδειχθεί σε όλες τις μορφές του άσθματος κι έχει δειχθεί στενή σχέση μεταξύ της εκτάσεως της φλεγμονής  και της κλινικής βαρύτητας του άσθματος. Έχει επιβεβαιωθεί ότι τόσο οι κεντρικοί, όσο και οι περιφερικοί αεραγωγοί φλεγμαίνουν. Όλα τα είδη κυττάρων που δομούν τους βρόγχους εμπλέκονται και ενεργοποιουνται στην παθογένεια του άσθματος, όπως, τα ηωσινόφιλα, τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα σιτευτικά κύτταρα, τα κυψελιδικά μακροφάγα, τα επιθηλιακά κύτταρα, (βλέπε: επιθηλιακά κύτταρα), τα ουδετερόφιλα, οι ινοβλάστες και  τα λεία μυϊκά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά ρυθμίζουν τη φλεγμονή στους αεραγωγούς και πυροδοτούν τις εξελίξεις της ιστικής αναδιαμορφώσεως, απελευθερώνοντας κυτοκίνες και αυξητικούς παράγοντες. Έχει δειχθεί ότι η ανατροπή της ισορροπίας των ΤΗ1-ΤΗ2 CD4+ λεμφοκυττάρων εισφέρει στην αιτιολογία και την εμφάνιση της αλλεργίας, όπως στο άσθμα. (βλέπε: οι μεσολαβητές στην παθογένεια του άσθματος). 

  νννν,     

ηηηην 

$$