Παραγωγή ορμονών, έκτοπη

ΕΚΤΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΜΟΝΩΝ: Διάφορες πεπτιδικής φύσεως ορμόνες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αδρενοκορτικοτρόπος (ACTH), η αντιδιουρητική (ADH), η ορμόνη των παραθυρεοειδών αδένων, μπορούν να παράγονται και να απ­ε­λευ­θερώνονται από τους πνεύμονες. Η απελευθέρωση των ουσιών αυτών παρα­τη­ρείται κατά κύριο λόγο επί νεοπλασιών του πνεύμονα, αλλά μπορεί, επιπλέον, να συνοδεύει φλεγμονώδεις καταστάσεις. Η παραγωγή των ορμονών αυτών συν­επά­γεται την ανάπτυξη ειδικών ενδοκρινικών συνδρόμων (παρανεοπλασματικά σύνδρομα, οφειλόμενα σε έκτοπη παραγωγή ορμονών) ή μπορεί να παραμένουν κλινικά σιωπηλές και να αποκαλύπτονται μόνο με ειδικές βιοχημικές αναλύσεις.