Πίεση κυψελιδική

  Η πίεση στο εσωτερικό των κυψελίδων, ονομάζεται κυψελιδική πίεση, PA. Μετριέται σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση και, σε φυσιολογικές συνθήκες, είναι η οδηγούσα τη ροή πίεση. Όταν η PA=0, δηλαδή ισούται με την ατμοσφαιρική, δεν παρατηρείται ροή αέρος δια των αεραγωγών. Όταν PA<0 (η κυψελιδική είναι μικρότερη της ατμοσφαιρικής πιέσεως) συντελείται εισπνοή. Όταν PA>0 συντελείται εκπνοή, επειδή η κυψελιδική πίεση υπερβαίνει την ατμοσφαιρική και ωθεί αέρα προς την έξοδο.  Η κυψελιδική πίεση είναι έντονα θετική κατά την εκπνευστική φάση του βήχα και αποτελεί την οδηγό πίεση του αερορρεύματος.

Βλέπε:

δυναμική συμπίεση αεραγωγών