Πυριτίαση

εικόνα 1 και 2.

 

 

 

εικόνα 3.

εικόνα 1.

εικόνα 2. Αμφοτερόπλευρες, εμβαλωματικές, ανομοιογενείς σκιάσει παραπυλαίες, χωρίς αεροβρογχόγραμμα, και ασύμμετρες. Επίσης, αμφοτερόπλευρες διάχυτες δικτυοζώδεις σκιάσεις με εμφυσηματικές αλλοιώσεις. Επίσης, αμφοτερόπλευρη ασαφοποίηση των πυλών (πχ., δεν διακρίνονται οι πνευμονικές αρτηρίες).

εικόνα 3. Εκτός των προηγουμένων, εκτεταμένο φυσαλιδώσες πνευμονικό εμφύσημα εντοπισμένο, στις κορυφές, σε οξεία αντίθεση με την δικυτοζώδη διάστιξη στις βάσεις και την έλλειψη άλλων, έμμεσων, ευρημάτων πνευμονικού εμφυσήματος. ΊΣως παθογμωμονική εικόνα πυριτιάσεως, επί καπνιστού.

κοινές πνευμονοκονιώσεις | πυριτίαση - περιγραφή|