Κοινές Πνευμονοκονιώσεις

περιγραφή. Υπό τον όροι καταχωρείται ένα φάσμα πνευμονολογικών παθολογικών καταστάσσεων που προκαλούνται από την εισπνοή ανόργανων σωματιδίων. Τα σωματίδια αυτά υπερβαίνουν την τοπική άμυηνα κια προστασία του αναπνευστικού συστήματος και προάγουν χρόνια κοκκιωματώδη πάθηση. Η έκθεση στα σωματίδια είναι διάρκειας πολλών ετών κια η προκαλούμενη βλάβη στους πνεύμονες είναι εξελικτική και ανυπόστρεπτη. Αναφέρονται δύο, κύριοι, υπότυποι πνευμονοκονιώσεων: •Εκείνος με περιορισμένα συμπτώματα, εφόσον ο εισπνεόμενος βλαπτικός παράγοντας δεν είναι ινογενής. όπως η στάννωση, η βαρίτωση, κια η σιδήρωση. 
•Ο δεύτερος τύπος, συμπτωματικός, εφόσον τα εισπνεόμενα σωματίδια προκαλούν ινογενετικές αλλοιώσεις, όπως η πυριτίαση, η αμιάντωση και η πνευμονοκονίωση των ανθρακορύχων. Όλες οι καταστάσεις έχουν έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά κια ακτινολογικά ευρήαμτα. κλινική εικόνα. μπορεί να είναι ασυμπτωματικές. Εμφανίζουν μη απραγωγικό βήχα, δύσπνοια - που είναι εξελικτική. απώλεια βάρους και κακουχία, υποξία, περιοριστικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού. απεικονιστικές εξετάσεις. ακτινογραφία θώακος.πολαπλά αμφοτερόπλευρα  οζίδια, διαμέτρου 3-10 mm, που εντοπίζονται στα άνω και μέσα πνευμονικά πεδία. Μερικά από τα οζίδια συρρεέουν. Διαφορετικά εισπνεόμενα σωματίδια προκαλούν τη διμιουργία διαφορετικής ακτινολογικής πυκνότητας οζίδια, π.χ., η στάννωση (ψεθδάργυρος) προκαλεί τη δημιουργία οζιδίων με πολύ υψηλή ακτινολογική πυκνότητα. Μπορεί να αναγνωρίζεται πυλαία λεμφαδενοπάθεια, ενδεχομένως με αποτιτανώσεις, δίκην  'κελύφους αυγού -egg shell'.Μπορεί να υπάρχουν ινωτικές αλλοιώσεις κια παρεγχυματική καταστροφή. αξονική υψηλής αναλύσεως.
εικόνα 1. Στάννωση
μικρά διάσπαρτα, συρρέοντα οζίδια στα άνω και μέσα πνευμονικά πεδία.
Αναδεικνύει μικρά οζίδια πάχυνση των μεσολοβίων διαφραγμα΄των ινώδεις δεσμίδες στο παρέγχυμα, κια εικόνα θαμβής υάλου.  

|πνευμονοκονίωση των ανθρακορύγχων, ΠτΑ|  Πυριτίαση|   Αμιάντωση|αμιαντωσικές πλάκες|σιδηρούχα σωμάτια| σύνδρομο Caplan|βρογχίτις κι εμφύσημα ανθρακορύγχων| Βηρυλίωση| καλοήθης πνευμονοκονίωση| πνευμονοκονίωση-ορισμοί|ακτινολογικές εικόνες |ρευματοειδής αρθρίτιδα|απλή οζώδης πυριτίαση|πυριτίαση|
  
Σύνδρομο Caplan (&)
Ρευματοειδής πνευμονοκονίωση.
Οι εργάτες άνθρακος με ρευματοειδή αρθρίτιδα μπορεί να αναπτύξουν στους πνεύμονες πολλαπλά οζίδια περίπου Ø 0.5-2.0 cm.ΤΑ οζίδια αυτά, συχνά, συνοδεύονται από οζώδη υποδερματίτιδα.
Απαρτίζεται από μεγάλους νεκροβιοτικούς όζους,  που επιπροστίθενται στην πνευμονοκονίωση των ανθρακορύχων.
Σχετίζονται με ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Το όνομα του συνδρόμου έλκει από τον Βρετανό Ιατρό Anthony Caplan (1907–76), ο οποίος περιέγραψε μορφή ρευματοειδούς αρθρίτιδας με σοβαρή πνευμονική ίνωση των πνευμόνων εργατών ανθρακορυχείων κια άλλων τύπων πνευμονοκονιώσεων.
καλοήθης πνευμονοκονίωση
. Συμπεριλαμβάνονται επαγγελματικά νοσήματα όπως η σιδήρωση, (από την εισπνοή οξειδίων του σιδήρου), μπαρίτωση (από την εισπνοή βαρίου), και η στάννωση (Από την εισπνοή ρινισμάτων κασιτέρου). 
διαφορική διάγνωση. Σαρκοείδωση, φυματίωση, μετα ιογενής λοίμωξη, κεγχροειδείς μεταστάσεις, πνευμονική κυψελιδική μικρολιθίαση. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη θεραπευτική αντιμετώπιση, εκτός επί επιπλεγμένων καταστάσεων ή αναπνευστικής ανεπάρκειας. |Βηρυλίωση|

ακτινολογικές εικόνες επί πνευμονοκονιώσεων
κεγχροειδής διάστιξη με παρουσία περιπυλαίων και μεσοθωρακικής λεμφαδενοπάθειας με εικόνα αποτιτανώσεων δίκην κελύφους αυγών (egg shell calcification)

πυριτίαση με εξελικτική μαζική ίνωση

-Αναγνωρίζονται αμφοτερόπλευρες δικτυακές σκιάσεις στο άνω λοβό, που επιπροβάλλονται με κατά τόπους μάζες

αμφοτερόπλευρη οζώδη πνευμονική διήθηση που συρρέουν, σχηματίζοντας μάζες.