Σύνδρομο Caplan

 Τύπος ρευματοειδούς αρθρίτιδας, με σοβαρή πνευμονική ίνωση των πνευμόνων που εντοπίζεται σε ανθρακορύγχους και άλλους με μορφές πνευμοοκονιώσεως.
Το σύνδρομο είναι σπάνια διαταραχή, στην οποία αναγνωρίζονται οζώδεις βλάβeς που αναπτύσσονται σε ανθρακορύχγους, ή εκτεθειμένους σε σκόνη άνθρακος, ακόμη και εάν δεν πάσχουν από ανθράκωση. Το όνομά του έλκει από τον Anthony Caplan (1907-76), Άγγλο Ιατρό που πρώτος, το περιέγραψε.  | πνευμονοκονίωση |
<μεγάλες σκιάσεις, στρόγγυλες, και συμμετρικές Επεκτείνονται προς τις πύλες. Το εσωτερικό τους όριλ είναι, συνήθως, ασαφώς ορισμένο, αλλά το πλάγιο όριο ιξύ κια απράλληλο με το θωρακικό κλωβό.           
πυριτίση με εξελικτική μαζική ίνωση

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΜΑΖΙΚΗ ΙΝΩΣΗ. περιγραφή. Ειδική μορφή πνευμονοκονιώσεως, απότοκη επιπλοκών χρόνιας εκθέσεως στο πυρίτιο. Απαιτείται τουλάχιστον 20 έτη συνεχούς εκθέσεως σε σκόνης πυριτίου. Επίσης αναγνωρίζεται σε περιπτώσεις ανθρακώσεως. Εντοπίζεται απκκλειστικά στα οπίσθια βρογχπνευμονικά τμήματα του άνω και κάτω λοβού εκατέρωθεν. κλινική εικόνα. μπορεί να διατρέχει χφρίς συμπτώματα ή να εκδηλώνεται με μη παραγωγικό βήχα. προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια. υποξία. περιοριστικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού των πνευμόνων. απεικονιστικά ευρήματα - ακτινολογία θώρακος. Αμφοτρόπλευρες μάζες, διαμέτρου>1 cm, συνήθως άρχονται από την περιφέρεια των οπίσθίων βρογχοπνευμονικών τμημάτων, ων άνω λοβών. Συρρέουν και εκτείνονται προς την πυλη, και συνδέονται με πυλαία έλξη. Η εκσκαφή μπορεί να αποκαλύπτι συντρέχουσα φυματίωση. Αναγνωρίζεται πυλαία λεμφαδενοπάθεια, και μπορεί να εντοπιστεί εικόνα κελύφους αυγού. Μπορεί να εντοπίζονται ινωτικε΄ς αλλοιώσεις στους άνω λοβούς. Οι μα΄ζες αυκξ'ανονται αργά, με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να εισκιάζουν ένα αναπτυσσόμενο πνευμονικό καρκίνωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, η εξέλιξη της βλάβης αναμένεται ταχύτερα. αξονική τομογραφία. Αναγνωρίζονται μεγάλες ανώμαλες στρόγγυλες σκιάσεις κια εικόνα θαμβής υάλου.  Μπορφεί να υπαρουν εμβαλωματικές απτιτανώσεις, εντός των σκιάσεων, οι οποίες δεν φαίνονται στις νεοπλασματικές μάζες. Σε πολλές περιπτώσεις, περιγράφονται, επίσης, εμφυσηματοειδείς σκιάσεις. διαφορική διάγνωσ. σαρκοείδωση, κρυπτογενής οργανούμενη πνευμονία, λέμφωμα, μεταστατική νόσος. Αντιμετώπιση. Συνήθως δεν απαιτείται ειδική θεραπεία. Υποστηρικτική.