Πνευμονική κυκλοφορία

 Ο πνεύμονας εξυπηρετείται από δύο κυκλοφορίες -την πνευμονική κυκλοφορία που περιλαμβάνει ολόκληρη τη δεξιά καρδιακή εξώθηση, μέσω συστήματος αγγείων χαμηλής πιέσεως και τη βρογχική κυκλοφορία - που εξορμάται από κλάδους της αορτής, με συστηματική πίεση και, συνήθως μεταφέρει ποσότητα αίματος, μικρότερη το 1% της καρδιακής εξωθήσεως. Η κυκλοφορία αίματος προς και από τους πνεύμονες. Αποξυγονωθέν αίμα από τη δεξιά κοιλία προωθείται προς τα πνευμονικά τριχοειδή, μέσω της δεξιάς και αριστερής  πνευμονικής αρτηρίας. Μετά την είσοδό τους στους πνεύμονες, οι κλάδοι τους υποδιαιρούνται όπου τελικά αναλύονται σ΄ένα πολύ εκτεταμένο δίκτυο τριχοειδών, που περιβάλλει τις κυψελίδες, συντήκοντας τα τοιχωμάτά τους με τα τοιχώματα των κυψελίδων. Από τη σύντηξη σχηματίζεται η κυψελιδοτρισοειδική μεμβράνη, που αποτελείται από ένα στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, τη βασική τους μεμβράνη, τη βασική μεμβράνη των ενδοθηλιακών κυττάρων και τα ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών. Φαίνεται ότι τα επιθηλιακά κύτταρα και, ιδίως, τα ενδοθηλιακά των πνευμονικών τριχοειδών δραστηριοποιούνται ενεργά στις μη αναπνευστικές λειτουργίες των πνευμόνων. Μέσω της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης αποβάλλεται το CO2 που προσκομίστηκε με τις πνευμονικές αρτηρίες. Τα τριχοειδή μεταπίπτουν, ακολούθως, σε μικρά φλεβίδια που σχηματίζουν τις πνευμονικές φλέβες που μεταφέρουν το οξυγονωθέν αίμα στον αριστερό κόλπο.
Πνευμονική κυκλοφορία, λειτουργική οργάνωση 


δομή του κυκλοφορικού συστήματος.
πνευμονική κυκλοφορία. [βλ.: πνευμονική κυκλοφορία]
βρογχική κυκλοφορία [βλ.: βρογχική κυκλοφορία]
λεμφική κυκλοφορία [βλ.: λεμφική κκλοφορία]
φυσιολογία του κυκλοφορικού [βλ.: φυσιολογία καρδιαγγειακού συστήματος, φυσιολογία πνευμονικής κυκλοφορίας]
κατανομή κυκλοφορίας. Η αιματική ροή επηρεάζεται από τις ανατομικές ιδιαιτερότητες και τη βαρύτητα... [βλ. κατανομή αιματικής ροής].

ρύθμιση πνευμονικής ροής αίματος. Εκτός των αποκρίσεών τους στους παθητικούς μηχανισμούς (: περοχικές ανατομικές μεταβολές, βαρύτητα, πνευμονικός όγκος, κυψελιδική πίεση)....
μη αναπνευστικές λειτουργίες της πνευμονικής κυκλοφορίας (&), διήθηση, πήξη, τροποποίηση μεσολαβητών.
ανταλλαγή υγρών στην πνευμονική κυκλοφορία. Το υγρό που ρέει κατά μήκος του πνευμονικού ενδοθηλίου επηρεάζεται από....
διάμεσο οίδημα. Φυσιολογικά, μια μικρή διαρροή από τα ανιόντα σκέλη των τριχοειδών επαναρροφώνται στα κατιόντα σκέλη, που η ενδαγγειακή πίεση είναι χαμηλότερη. Διάφοροι παράγοντες εισφέρουν στη διατήρηση της στεγανότητας των πνευμόνων και την αποφυγή πνευμονικού οιδήματος.

κυψελιδικό οίδημα. Τα επιθηλιακά κύτταρα που επιστρώνουν τους αεροχώρους φέρουν ισχυρές συνδέσεις, μεταξύ τους, και σχηματίζουν μια σχετικά αδιαπέραστη μεμβράνη, συγκριτικά με τα ενδοθηλιακά κύτταρα που σχηματίζουν το τοίχωμα των αγγείων, προστατεύοντας, έτσι, τους αεροχώρους από την επέκταση στις κλυψελίδς του αναπτυσσόμενου διάμεσου οιδήματος. Το κυψελιδικο οίδημα......
οίδημα εξ υψομέτρου [βλ.: οίδημα εξ υψομέτρου]. Μερικά άτομα, ταξιδεύοντας ή αναρριχόμενα σε μεγάλα υψόμετρα, αναπτύσσουν πνευμονικό οίδημα, που μπορεί να είναι σοβαρό και απειλητικό για τη ζωή τους.  oooo
αντεπιδράσεις αναπνευστικού-κυκλοφορικού. Οι κατά φάσεις μεταβολές της ενδοθωρακικής πιέσεως και του πνευμονικού όγκου, στον αναπνευστικό κύκλο, εισφέρουν μεταβολές στο προφορτίο και μεταφορτίο της δεξιάς και αριστερής καρδιάς, που εισφέρουν στη παρατηρούμενη διακύμανση της καρδιακής εξωθήσεως και της αρτηριακής πίεσεως με τον αναπνευστικό κύκλο. [β.: καρδιαγγειακές μεταβολές κατά την αυτόματη αναπνοή].
αερισμός θετικής πιέσεως vooooo
αιμοδυναμικός έλεγχος ooooo
μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως-καθετήρες ooooo
θέσεις της καθετηριάσεως ooooo
-επίπλοκές ooooo
-περιορισμοί ooooo
καθετήρες πνευμονικής αρτηρίας ooooo
-ερμηνεία δεδομένων ooooo
-ο ρολος των αρτηριακών καθετήρων ooooo
-επιπλοκές ooooo
έλεγχος αρτηριακής πιέσεως παρεμβατικός έλεγχος αρτηριακής πιέσεως  ooooo
αυτόματη μη παρεμβατική παρακολούθηση πιέσεως αίματος ooooo
πλαμική οξυμετρία  επιφυλάξεις στον αιμοδυναμικό έλεγχο  ooooo
 
Τα πνευμονικά αγγεία μπορεί να προσβληθούν από τις φλεγμονώδεις εξελίξεις (αγγειΐτις) ή από κεντρικό σχηματισμό ινώσεως, επί νοσημάτων του συνδετικού ιστού. Η αγγειΐτις μπορεί να προσβάλει όλα τα επίπεδα της πνευμονικής κυκλοφορίας. Η προσβολή των πνευμονικώνν τριχοειδών μπορεί να εκδηλωθεί ως διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία. Άλλο αίτιο διάχυτης κυψελιδικής αιμοραγία είναι η σχιστομίαση. Και οι δύο παθολογικές καταστάσεις, οπως η χρόνια βρογχίδια και το βρογχικό άσθμα αποτελούν αίτια ψευδώς αυξημένης διαχυτικής ικανότητας (μεγαλύτερη απορρόφηση CO από την εξαγγειωμένη Hb). Η ακριβής παθογένεια της αγγειΐτιδας δεν είναι γνωστή, αλλά σε μερικά σύνδρομα, όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, θεωρείται ότι οφείλεται σε εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων. Η συγκεντρική ίνωση των μικρών αεραγωγών μπορεί να εξελιχθεί σε πνευμονική υπέρταση. Η παθογένεια της πνευμονικής υπερτάσεως επί νόσων του συνδετικού ιστού είναι πολύ πολύπλοκη κια, προς το παρόν, δεν υπάρχει πλήρως αποδεκτό "παθογενετικό σενάριο",  το οποίο να εξηγεί όλες τις απόψεις ΠΑΥ επί νόσων του συνδετικού ιστού. Στις πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνεται η παραγωγή αυτοαντισωμάτων (αντικεντρομεριδιακά αντισώματα, αντιενδοθηλιακά, και αντιινιδιακά (: antifibrillarin, antiendothelial ή
anticentromere antibodies) όπως και η θερία της ενισχύσεως της αγγειοδραστικότητας. Σε πολλές μελέτες προτείνεται η άποψη της απουρρυθμίσεως του πνευμονικού αγγειακού τόνου (υπόθεση πνευμονικού Raynaud). Η παρατήρηση της μειωμένης παραγωγής ΝΟ στους πνεύμονες, σε ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση κια πνευμονική υπέρταση, υποστηρίζουν την την υπόθεση της δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου, η οποία εισφέρει στην απορρύθμιση του πνευμονικού αγγειακού τόνου και της αναπτύξεως της ΠΑΥ. Επιπλέον, άλλες αιτιολογίες μορεί να εμπλέκονται όπως η αύξηση της ενθοδθηλίνης-1, η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, και το οξειδωτικό stress.  

βλέπε: o ρόλος του PAF στη ρύθμιση της πνευμονικής κυκλοφορίας.