Παθητική ανοσία

Ανοσία που οφείλεται σε μεταφορά αντισωμάτων ή ανοσοκυττάρων από ένα ανοσοποιημένο (ευαισθητοποιημένο) σε ένα μη ανοσοποιημένο άτομο.