CO2 , περιεκτικότητα στο αίμα

Το σύνολο του εμπεριεχομένου στο αίμα CO2, ανεξάρτητα με τη χημική του μορφή συναποτελεί την περιεκτικότητα του αίματος σε CO2.

Περισσότερο από το 95% του CO2 στο φυσιολογικό πλάσμα περιέχεται με τη μορφή του HCO3-, ενώ μόνο ποσότητα μικρότερη του 5% εμφανίζεται ως φυσικώς διαλυμένο CO2 που υπάρχει στο αίμα, ανεξάρτητα με τη χημική της μορφή. Αποτελεί δηλαδή το άθροισμα των διττανθρακικών και του διαλυμένου CO2 και μετριέται σε όγκους % ή σε mEq/l (mEq CO2/l= vol% / 2.23). Επειδή, υπό συνήθη βαρομετρική πίεση, 760 mmHg σε κάθε ml πλάσματος διαλύονται 0.51 ml CO2, ενώ 1 mmole CO2 ισούται με 22.3 ml, συμπεραίνουμε ότι το σε διάλυση ευρισκόμενο CO2 σε mmoles /Ι πλάσματος ισούται με .03014xPaCO2. Επομένως, σύμφωνα με την εξίσωση {16.3} των Hendelson-Hasselbalch ισχύει:

pH=pK+log ([HCO3̄]/0.03 *PaCO2)  ή [Η+]=23.82 * (PCO2/HCO3̄]

όπου pΚ, η σταθερά διαστάσεως του ανθρακικού οξέος και [Η+] η συγκέντρωση των Η+ σε nmol/l. Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι το pH αίματος εξαρτάται από το λόγο των διττανθρακικών προς το διαλυμένο CO2 και όχι από τις απόλυτες τιμές τους. Ενόσω ο λόγος HCO3-/CO2 διατηρεί την τιμή 20/1, το pH παραμένει φυσιολογικό (7.40). Έτσι, με φυσιολογικό pH, θα εμφανιστεί μια περίπτωση αντιρροπουμένης οξεώσεως (HCO3-=12, CO2=0.6), μια περίπτωση αντιρροπουμένης αλκαλώσεως (HCO3- = 48, CO2 = 2.4) ή οποιαδήποτε άλλη κλινική περίπτωση στην οποία ο λόγος HCO3-/CO2 = 20/14.

 

βλ. εξίσωση Ηenderson-Hassebalch (H-H).