Πληθυσμογράφοι

 

Διατίθενται τρεις τύποι πληθυσμογράφων: [α] στους πληθυσμογράφους σταθερού όγκου, ο εξεταζόμενος εγκλείεται αεροστεγώς στο θάλαμο του οργάνου και εισπνέει/εκπνέει από το θάλαμο. Η πίεση στόματος και η πίεση θαλάμου μετριούνται μέσω ειδικών, ξεχωριστών βαθμονομέων, ενώ το επιστόμιο προσκολλάται σε στη συσκευή διαχειρίσεως του κλείστρου (S) και τον πνευμοταχογράφο  (pn), με τον οποίο μετριέται η ροή, V̇, μέσω τρίτου βαθμονομέα. [β] οι μεταβαλλόμενου όγκου πληθυμογράφοι διαθέτουν υγρό σπιρόμετρο, τύπου Krogh. Το επιστόμιο συνδέεται με το εξωτερικό περιβάλλον και εφαρμόζεται με τη συσκευή του κλείστρου και τον πνευμοταχογράφο. Καθώς ο εξεταζόμενος εισπνέει αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, η θωρακική έκπτυξή του (ΔTGV) μετακινεί ίσο όγκο αέρος (υπό συνθήκες BTPS) προς το σπιρόμετρο. [γ] τέλος, οι μεταβαλλομενου όγκου με καταγραφέα ροής πληθυσμογράφοι είναι παρόμοιοι με τους προηγούμενους εκτός από το ότι ο ΔTGV (BTPS) προσεγγίζεται με ολοκλήρωση της ροής (F) στον καταγραφέα ροής (δεύτερος πνευμοταχογράφος) στο τοίχωμα του θαλάμου.