Προσκόλληση, adherence

Ιδιότητα των βακτηριδίων που τους επιτρέπει να προσκολλώνται σε ξενιστικές επιφάνειες.