Παράγων αναστολής μεταναστεύσεως μακροφάγων, Macrophage migration inhibitor factor, MIF

Ο παράγων αναστολής μεταναστεύσεως των μακροφάγων είναι σημαντικός μεσολαβητής της φλεγμονής και συμπλήρωμα του ανοσονευροενδοκρινικού συστήματος. Ο MIF δρα, από κοινού με τα ενδογενή γλυκοκορτικοειδή, στον έλεγχο των φλεγμονωδών και ανοσολογικών εξελίξεων και δρα ως προφλεγμονώδης παράγων στις εξελίξις επί ARDS, άσθματος και ινώσεως, ενώ έχει προ-ογκογενετικές και προ-αγγειογενετικές δράσεις στην παθογένεια του καρκίνου. Η δράση του στα πλαίσια του αμυντικού συστήματος είναι ενιαία, αλλά και διακριτή, ιδιαίτερα στην κυτταρική ανοσία. Είναι βασικός καθοριστής των εξελίξεων επί πνευμονικής κακώσεως (:injury), αλλά εμπλέκεται και στις αλλεργικές πνευμονοπάθειες.

Έτσι, ως προφλεγμονώδης παράγων επάγει την έκφραση του TNF-a, της IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IFNγ, του NO, των μεταλλοπρωτεασών και της κολλαγενάσης -2. Αναστέλλει τις αντι-προφλεγμονώδεις επιδράσεις των γλυκοκορτικοειδών, π.χ., αναστέλλει την αναστολή του ΤNF-a και της IL-8 επί των μακροφάγων. Αναστέλλει τη δράση του p53, παρεμποδίζει την απόπτωση των ουδετεροφίλων, ενισχύει την απόπτωση των μακροφάγων, επάγει την έκφραση του VEGF (362, 368, 369), προωθεί την αγγειογένεση, επάγει τον πολλαπλασιασμό πολλών καρκινικών κυττάρων και των ινοβλαστών, και επηρεάζει τον ογκογενετικό μετασχηματισμό.