Πνευμοθώρακας -1

import_contacts Ως πνευμοθώρακας νοείται η παρουσία αέρος στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Συνύθως, ο αέρας εισέρχεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα μέσω διαρροής από το πνευμονικό παρέγχυμα (αυτόματος), αν και, σπανιότερα, εισέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον, μετά κάκωση του θωρακικού τοιχώματος (τραυματικός). Ο αυτόματος, πνευμοθώρακας ακολούθως, μπορεί να διακριθεί σε πρωτοπαθή χωρίς εύρημα πρωτοπαθούς πνευμονοπάθειας, ή δευτερογενή σε υποκείμενη πνευμονοπάθεια (π.χ., άσθμα, ΧΑΠ). περιγραφή. Συγκέντρωση αέρος στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Μπορεί να είναι αυτόματος (30-40%), σχετιζόμενη με υποκείμενη πνευμονοπάθεια (20-30%) ή νόσημα του υπεζωκότος (10-20%) ή κάκωση (15-40%). Διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: . •απλός - όχι επικοινωνία με την ατμόσφαιρα ή το μεσοθωράκιο. Δεν πρατηρείται παρέκλιση του μεσοθωρακίου •επικοινωνούν - συνδυάζεται με έλλιμμα του θωρακικού τοιχώματος, π.χ., τράυμα •υπό τάση - προοδευτική αύξηση του συγκεντρωμένου αέρα, υπό πίεση μέσα στην υπεζωκοτική κοπιλότητα. Προκαλείται παρέκλιση του μεσοθωρακίου και πέιση του αντίστοιχου πνεύμονος και των συνοδών αγγείων. κλινικη εικόνα. πλευρωδυνία και δύσπνοια. Ο ασθενής κμαίνεται σ' ένα φάσμα βαρύτητας από το σχετικά ασυμπτωματικό μέχρι την βαρειά κλινική εικόνα με κυάνωση και ταχύπνοια. Τα σημεία και τα συημπτώμτα δεν αντιστοιχούν υποχεωτικά με τη βαρύτητα της συμπιέσεως του πνεύμονος, αλ΄΄α στα σημεία του υπότ άση πνευμοθώρακος περιλαμβάνονται: -ταχυκαρδία -διάταση της σφαγίτιδας -απουσία αναπνευστικού ψιθυρίσματος -υπεσαφής τυμπανικός ήχος κατά την επίκρουση. απόκλιση της τραχείας και της καρδιακής ώσεως προς το υγιές, -ο ασθενής μπορεί να έχει όψη βαρέως πάσχοντος, με σημεία καρδιοαναπνεσυτικής δυσχέρειας. απεικονιστικά ευρήματα. ακτινογραφία θώρακος. •απλός - είναι ορατός ο σπλαγχνικός υπεζωκός, και μείωση του ακτινολογικού όγκου της πάσχουσα πλευράς (άνωση του ημιδιαφράγματος).Ένας μικρός πνευμοθώρακας μπορεί να μην είναι ορατός στο απλό εισπνευστικό ακτινογράφημα, αλλά να αναγνωριίζεται στο εκπνευστικό. •υπό τάση πνευμοθώρακας - ,σημειώνεται ότι ο υπό τάση πνευμοθώρακας είναι μια κλινική και όχι ακτινολογική διάγνωση. εικόνα 1. Στην εισπνευστική κατά με΄τωπο ακτινογραφία, δεν είναι ορατός ο απλός πνευμοθώρακας δεξιά. Στην εκπνευστική, όμως, είναι ευχερώς ορατός. Συνοδεύεται από μετατόπιση του μεσοθωρακίου προς την υγιή πλευρά. Ο πνευμοθώρακας μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωρίζεται στιος κατά μέτωπο ακτινογραφίες, ιδιαίτερα στις κατακεκλιμμένες, προσθιοπίθιες ακτινογραφίες. |πνευμοθώρακας - διερεύνιση|απεικόνιση|flash card|||||| Περιγράφεται η παρουσία αέρος στην υπεζωκοτική κοιλότητα (βλέπε υπό τάση πνευμοθώρακας). Ο πρωτοπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας προσβάλλει, συνήθως λεπτοφυή νεαρά άτομα, ηλικίας <35 ετών, ενώ ο δευτεροπάθής αυτόματος πνευμοθώρακας, προσβάλλει άτομα μετά την ηλικία των 45 ετών. Η κατάσταση άρχεται ύπουλα με προοδευτική δύσπνοια, ταχυκαρδία και υπότασηεικόνα 1 Εάν πρόκειται για υπό τάση πνευμοθώρακα, στα σημεία προστίθεται καρδιακή ανακοπή, διάταση των τραχηλικών φλεβών, και παρεκτόπιση της τραχείας προς το υγιές.
|πνευμοθώρακας -2|