Ηωσινοφιλική πνευμονία

βλέπε: Πνευμονικά διηθήματα με ηωσινοφιλία|Ηωσινοφιλία| πνευμονική ηωσινοφιλία, από φάρμακα||
Ανοσολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται από ακτινολογικα ευρήματα διηθήσεως που συνοδεύονται από περιφερική ηωσινοφιλία, ή ιστοπαθολογικά ευρήματα ηωσινοφιλικής διηθήσεως στον πνευμονικό ιστό.

Πρόκειται περί ανοσολογικής διαταραχής που χαρακτηρίζεται από ακτινολογικά ευρήματα διασπάρτων διηθήσεων που συνοδεύονται από ηωσινοφιλία του περιφερικού αίματος ή ιστοπαθολογικά ευρήματα ηωσινοφιλικών διηθήσεων στον πνευμονικό ιστό.

Ορισμός
Υπό τον όρο ηωσινοφιλική πνευμονία καταχωρούνται διάφορα σύνδρομα, ποικίλης αιτιολογίας, με κοινό παρανομαστή την πνευμονική διήθηση κυρίως από ηωσινόφιλα, ιστιοκύτταρα και άλλα κύτταρα φλεγμονής. Συχνά, την κυψελιδική ηωσινοφιλία συνοδεύει ηωσινοφιλία περιφερικού αίματος και πτυέλων. Ο συνδυασμός ηωσινοφιλικών διηθήσεων και ηωσινοφιλίας στο περιφερικό αίμα είναι επίσης γνωστός ως σύνδρομο πνευμονικών διηθημάτων με ηωσινοφιλία (=pulmonary infiltrates with eosinophilia, PIE).
Πρόσφατα, έχει επέλθει μια παγκόσμια ομοφωνία, αναφορικά με την αιτιολογική ταξινόμηση της ηωσινοφιλικής πνευμονίας. Στην ταξινόμηση αυτή περιλαμβάνονται  διαφορετικά μεταξύ τους νοσήματα, όπως οι παρασιτικές λοιμώξεις, η εκ φαρμάκων επαγομένη πνευμονική ηωσινοφιλία, το σύνδρομο ΡΙΕ, σε συνδυασμό με βρογχικό άσθμα, το σύνδρομο Churg-Strauss και η χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία. Από την ταξινόμηση απουσιάζουν νοσήματα που εκφράζονται με περιφερική ηωσινοφιλία, αλλά δε χαρακτηρίζονται από το σχηματισμό πνευμονικών ηωσινοφιλικών διηθημάτων, όπως η σαρκοείδωση, η νόσος Hodgkin, η φυματίωση, ο καρκίνος πνεύμονος και η ηωσινοφιλική λευχαιμία, μια σπάνια νόσος που, όμως, συχνά προσβάλλει τους πνεύμονες.
ταξινόμηση
Ηωσινοφιλική πνευμονία, οφειλόμενη σε παρασιτικές λοιμώξεις (σύνδρομο Loeffler).
Ηωσινοφιλική πνευμονία επαγομένη από έλμινθες.
Ηωσινοφιλική πνευμονία που συνοδεύει το σύνδρομο άσθματος (=βρογχικό άσθμα, απόφραξη αεραγωγών από βύσματα, βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση).
Ηωσινοφιλική πνευμονία  επί λοιμώξεων.
Ηωσινοφιλική πνευμονία που συνοδεύει νοσήματα υπερευαισθησίας και συστηματική αγγειίτιδα.
Οζώδης πολυαρτηριίτις.
Αλλεργική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση (σύνδρομο Churg-Strauss).
Ηωσινοφιλική πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας (χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία).
Διαγνωστική προσέγγιση του συνδρόμου "πνευμονικά διηθήματα με ηωσινοφιλία".
Πνευμονικά διηθήματα και περιφερική ηωσινοφιλία αναγνωρίζονται συχνά στην καθημερινή κλινική πράξη, στα πλαίσια χειρισμού κοινών παθήσεων, όπως η πνευμονική φυματίωση, η σαρκοείδωση και τα νεοπλάσματα. Εφόσον οι παθήσεις αυτές αποκλείσουν άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως η επαγόμενη από φάρμακα ηωσινοφιλία και το σύνδρομο ΡΙΕ, που συνοδεύει βρογχικό άσθμα, πρέπει να τίθενται στη διαφοροδιαγνωστική λίστα. Το λεπτομερές ιστορικό φαρμάκων, συνήθως, ερμηνεύει τις περισσότερες από τις περιπτώσεις πνευμονικών διηθημάτων με περιφερική ηωσινοφιλία, με ή χωρίς βρογχικό άσθμα. Εάν πιθανολογείται αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση, προγραμματίζονται κατάλληλες δερματικές και ορολογικές δοκιμασίες και αποστέλλονται δείγματα πτυέλων για κατάλληλες χρώσεις και καλλιέργειες. Δεν πρέπει να διαφεύγει η πιθανότητα λοιμώξεως με ασκαρίδες, έστω και εάν οι ασθενείς δεν έχουν ταξιδέψει σε τροπικές χώρες. Οι παρασιτολογικές εξετάσεις κοπράνων πρέπει να εκτελούνται κατ΄ επανάληψη στις περιπτώσεις αυτές. Το σύνδρομο Churg-Strauss και η χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία είναι πολύ σπάνιες παθολογικές οντότητες.