Πνευμονική αιμάτωση, κατανομή

 Όπως στον αερισμό, έτσι και η κατανομή αιματώσεως εξαρτάται από βαρυτικές διαφορές. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι περιοχές ”ισοϋψείς” θα δέχονται παρόμοια πνευμονική αιμάτωση. Παράγματι, επί ορθίου ατόμου, υπάρχει μια κεφαλική προς τις βάσεις κλίση στην κατανομή της  ροής του αίματος και του αέρος. Στις πρώιμες μελέτες, που χρησιμοποίησαν ραδιοσημασμένους δείκτες και εξωτερικούς ανιχνευτές ραδιενέργειας, κατέληξαν σε μια συγκεκριμένη τιμή μεταβαλλόμενη καθ΄ύψος, στους πνεύμονες. Ενδείξεις ότι η κατανομή του αίματος δεν ήταν όμοια σε κάθε οριζόντιο επίπεδο προέρχονται από μελέτες ήδη από το 1970. Αργότερα διευκρινίστηκε ότι η κατανομή της πνευμονικής αιματώσεως κυμαίνεται όχι μόνο καθ΄ύψος, λόγω βαρυτητικών ή άλλων επιρροών, αλλά ακόμη και σε ισοϋψείς μοίρες των πνευμόνων[i] υπάρχουν διαφορές στην κατανομή της αιματώσεως όπως διευκρινίσθηκε, εξ άλλου, ότι υπάρχουν διαφορές στην κατανομή του αερισμού. Πιστεύεται ότι υπό συνθήκες σταθερής αιματικής ροής (καρδιακής εξωθήσεως) και πιέσεως αιματώσεως, διακυμάνσεις στην αιματική ροή εγείρονται από τη βασική αρχιτεκτονική των πνευμονικών αγγείων. Οι υποκείμενες διαίρέσεις των βρογχικών/πνευμονικών αγγείων μπορεί να υπακούουν σ΄έναν τύπο fractal.  

 

[i]    lastala MP,     Bernard SL,  Εrickson HH, et al. Pulmonary blood flow distribution in standing horses is not dominated by gravity. J Appl P