Πρωτογενής απόκριση αντισωμάτων

 Τα αντισώματα που παράγονται κατά την πρώτη έκθεση σε ένα αντιγόνο. Συνήθως είναι της κατηγορίας IgM.