πνεύμων των εκτροφέων πτηνών

 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Είναι ο συνηθέστερος τύπος πνευμονίας εξ υπερευαισθησίας στα παιδιά και προκαλείται από ευρεία ποικιλία πτηνών, περιστέρια, πάιες, χήνες, γαλοπούλες κλπ. Παρ΄όλο ότι η κλασική εμφάνιση απαντάται σε άτομα που εκτρέφουν πουλιά, ή που αναπτύσσουν πουλιά για κατανάλωση, αναφέρονται περισσότερο ύπουλες περιπτώσεις. Π.χ., φωλιές πουλιών κοντά σε συστήματα κλιματισμού ή πουλιά που συγκεντρώνονται σε πισίνες, έχουν όλα ενοχοποιηθεί ως αίτια πνευμονίας εξ υπερευαισθησίας.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ. Πρόκειται για ομάδα μη αλλεργικών, μη λοιμώδους αιτιολογίας κλινικών "γριπποειδών" συνδρόμων που προκαλούνται από την εισπνοή ατμών μετάλων, οργανικών κόνεων και καπνού από καιόμενα πλαστικά.
⇒Ο πυρετός των μεταλικών ατμών, προκαλείται από οξεία έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις μεταλικών ατμών, τις περισσότερες φορές προερχόμενα  από τη θέρμανση του ψευδαργύρου.
Το σύνδρομο των τοξικών οργανικών κόνεων (organic dust toxic  syndrome, ODTS), προκαλείται από την εκπομπή μεγάλων ποσοτήτων αγροτικών και άλλων κόνεων βιολογικής προελεύσεως (βιοαεροσόλες) που, γενικά επιμολύνουν σε μεγάλο βαθμό με παθογόνα μικρόβια που παράγουν τοξίνες.
Ο πυρετός του πολυμερούς καπνού παρατηρείται μετά από έκθεση στους ατμούς θερμανθέντων πολυμερών που περιέχουν φθοριοενώσεις.  Οι κλινικοί χαρακτήρες του αναπνευστικού πυρετού  είναι παρόμοιοι με εκείνους κατά την έναρξη μιας γριππώδους συνδρομής. Η έκθεση μπορεί να μην έχει συνειδητοποιηθεί από τον ασθενή, εκτός  κι αν προκάλεσε ερεθισμό στα μάτια, και τον τραχειοβρογχικό δένδρο. 4-8 ώγρες μετά την έκθεση ο ασθενής αρχίζει να έχει κακουχία κια πυρετό, μέχρι 40ºC, ρίγη, κεφαλαλγία, κακουχία, ναυτία κια μυαλγίες. Τα συμπτώματα από το αναπνευστικό είναι, συνήθως,  ήπια, βήχας και κυνάγχη. Σποραδικά, μπορεί να αναφερθούν σοβαρότερα συμπτώματα, όπως δύσπνοια. Η διάγνωση του αναπνευστικού πυρετού βασίζεται στο ιστρορικό εκθέσεως σε καπνούς μετάλων και την κλινικλή εικόνα. και, εφ΄όσον αυτά παραπέμπουν στη διάγνωση του αναπνευστικού πυρετού, δεν χρειάζονται περαιτέρω έρευνα. Γενικά, η ακρόαση και η ακτινογρφία θώρακος και ο λειτουργικός έλεγχος αναπνοής είναι αρνητικά αλλά σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να εντοπιστούν μη μουσικοί ενώ μπορεί να αναγνωρίζονται παροδικά διηθήματα στην ακτινογραφία και να ευρεθεί μειωμένη η TLCO και η PaO2. Παρατηρείται λευκοκυττάρωση στο περιφερικό αίμα, με αύξηση των ουδετεροφίλων, που απραμένουν υψηλά, επί 24ωρο, μετά την έκθεση. Οι υπόλοιπεςε εξετάεις αίματος παραμένουν φυσιολογικές, εκτός των δεικτών φλεγμονής. Από τις βρογχοκυψελιδικές εκπλύσεις αναγνωρίζεται σημαντική και δοσοεξαρτώμενη αύξηση των πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων από την επόμένη της εκθέσεως σε καπνό Zn ή οργανικές κόνεις ημέρας.
Ο αναπνευστικός πυετός δεν πρέπει να συγχέεται με άλλες, σοβαρότερες καταστάσεις, όπως η χημική πνευμονίτιδα, η οποία στην αρχική της φάση μπορεί να δαλάθει ως αναπνευστικός πυρετός ή οι λοιμώδεις πνευμονίες και η εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα.  Ο αναπνευστικός πυρετός είναι αυτοϊώμενο σύνδρομο κια η ανάνηψη συνήθως παρατηρείται μετά από τη νυκτερινη ανάπαυση. Αναφέρεαται ανάπτυξη ανθεκτικότητας μετά επανειλημμένς εκθέσεις.
ΟΞΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΣ. μείζονα αίτια. Η απάντηση σε οξεια βλάβη από εξωγενή παράγοντα σπάνια είναι ειδική. Στα κυριότερα αίτια συγκαταλέγονται:  
⇒ ερεθιστικά αερία: ευχερώς υδαοδιαλυτά: NH3 , SO2 , HCl κ.ά. μέτρια υδατοδιαλυτά: Cl2 , H 2S κ.ά. με χμηκλή υδατοδιαλυτότητα: O3, NO2 , COCl2
⇒οργανικά χημικά: οργανικά οξέα, οξεικό οξύ, αλδεΰδες, φορμαλδεΰδη, ακρολεΐνη, ισοκυανιούχα: μεθυλισοκυανιλικό οξύ, διιδοσκυανικό τολουένιο, TDΙ
⇒αμίνες: υδραζίνη, χλωραμίνες κλπ
⇒αέριο μοσυτάρδας
⇒οργανικοί διαλύτες
⇒ αέρια καθαριστικα΄δερμάτων
⇒μερικά αγροχημικά προϊόντα, paraquat, αναστοελέι χολινεστεράσης
μεταλικές ενώσεις
⇒ατμοί μετάλων
⇒μεταλικά οξείδια:CdO3, NO2, COCl2,
⇒χαλίδες:  O3, NO2, COCl2 κλπ
⇒υδρίδες: B2H5, LiH, AsH3, SbH3
⇒πολύπλοκες ενώσεις: καπνός πυρκαγιών, προϊόντα πυρολύσεως πλαστικών, μίγματα διαλυτών, σπόροι και τοξίνες από μικροοργανισμούς
Τα υδατοδιαλυτά ερεθσιτικά έχουν καλές ιδιόττηες θερμάνσεως κια εισπνεόεμνα προκαλούν βλάβες στο ανώτερο αναπνευστικό, εκτός και εάν πεοσληφθοπυν σε μεγάλες ποσότητες. Αέρια με ενδιάμεση διαλυτότητα όπως η χλωρίνη, κια το σουλφίδιο του υδρογόνου, προωθούντια βαθύτεα στο τραχειοβροχγικό δένδρο, Ατυχηματική έκθεση σε αέρια χλωρίνη,  είναι ένα από τα συχνόιτερα ατυχήματα, όχι μόνο σε βιομηχανικά εργοτάξια, αλλά και στην οικιακή ζωή. Η ανάμειξή της με αμμωνία για λόγους αντισηψίας, σχηαμτίζεται H2S προκαλεί ερεθσιμό στους βλεννογόνους και χημική ασφυξία. Τα δυσχερώς υδροδιαλυτά όπως το NO2, το φωσγένιο, το όζον, οι ατμοί μολύβδου, κια τα οξείδια καδμίου είναι ιδιαίερα βλαπτικά επειδή επειδή δεν καθίτανται αντιληπτά και μπορούν να διεισδύσουν στους βαθύτερους κλάδους του τραχειοβρογχικού δένδρου και προκαλούν μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, που αναπτύσσεται σε μερικές ώρες μετά την έκθεση. Η έθεση σε οργανικούς διαλύτες αποτελούν σπάνια αίτιο χημική πνευμονίας. Εν τούτοις, η έκθεση σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις ατμών διαλυτών, μπορεί να προκαλέσουν πνευμπνίτιδα κια πνευμονικό οίδημα, απώλεια επιφανειοδραστικής ουσίας. Μερικά αγροτοχημικάόπως το παρακουάτ, προκαλούν τοξικές πνευμονίτιδες, μεά βρώση ή επαφή με το δέρμα. Το κοινότερο ίτιο της χημικής πνευμονίτιδας έινια η εισπνοή καπνού από οικιακή βιομηχανική ή άλλη εστία απραγωγής. 
κλινική εικόνα.  Ανάλογα με τις συνθήκες του ατυχήματος, μπορεί να υπαρξουν θερμικά ή χημικά εγκαύματα, σημεία ερεθισμού των βλεννογόνων, βλήχας, βράχος φωνής, stridor, οπισθοστερνικός πόνος, παραγωγή βροχγικής βλέννας, πιθανόν με αίμα, Η ακρόαση μπορεί να είναι αρνητική ή να αναγνωρίζονται μη μουσικοί ρόγχοι, συρρίττοντες. Οίδημα του βλεννογόνου αιμορραγία και εξελκώσεις, μπορεί να προκληθούν στους αεραγωγούς και, τελικά, μπορεί να αναπτυχθεί η κλινική εικόνα του ARDS, σε διάστημα 4-72 ώρες, ακόμη και μετά περίοδο προσωρινής βελτιώσεως.  
ΒΥΣΣΙΝΩΣΗ |βυσσίνωση|. Είναι ειδικός τύπος επαγγελματικού άσθματος που προκαλείται από την εισπνοή σκόνη βάμβακος. Τα συμπτώματα, συνήθως άρχοντσι μετά πολλά χρόνια από της ενάρξεως της εκθέσεως κι εμφανίζει χαρακτήρες, διαφορετικούς από το επαγγελματικό άσθμα. Οι εκτεθειμένοι εργάτες αναφέρουν αίσθμα συσφγίξεως, βήχα και δύσπνοια, κάθε Δευτέρα ή την πρώτη ημέρα που επιστρέφουν στην εργασία, μετά από ανάπαυση. Τα συμπτώματα υποχωρούν, στη διάρκεια της εβδομάδας. Ενίοτε, παρατηρείται μείωση του FEV1 κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά, γενικά, καταγράφεται ασθενής συσχέτιση μεταξύ των συμπτωμάτων κια της πτώσεως του FEV1, μερικές φορές διαπιστώνεται χρόνιος βήχας και μη αναστρέψιμη απόφραξη των αεραγωγών. Η αναγνώριση των μηχανισμών που προκαλο΄πυν τα συμπτώματα και την απόφραξη, που είναι χειρότερα την πρώτη ημέρα επιστροφής στην εργασία και της μειώσεώς τους στις επόμενες ημέρες, αλλά έχει υποτεθεί ότι τα μόρια βάμβακος προκαλούν την έκριση ισταμίνης και τα συμπτώματα υποχωρούν καθώς εξαντλούνται οι αποθήκες ισταμίνης. Εν τούτοις, η παθογένεια της βυσσινώσεως είναι αβέβαιη και στις εναλλακτικές, παθογενετικές θεωρίες της περιλαμβάνετια ότι τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζοντια με επιμόλυνση του βάμβαλκος με βακτήρια και ενδοτοξίνες ή ότι υπεισέρχονται ανοσολογικοί μηχανισμοί.
Τα συμπτώματα της βυσσινώσεως εκλύονται ως αποτέλεσμα υπερευαίσθητων αεραγωγών, και εκδηλώνονται με οξεία μείωση του FEV1 στα επιρρεπή άτομα μετά την έκθεσή τους σε ίνες βάμβακος. Χαρακτηριστικά, ο εκτεθειμένος εργάτης στα αντίστοιχα εργοτάξια βιώνε δύσπνοια, βήχα, κια αίσθημα συσφίγξεως στο θώρακα, λίγες ώρες μετά την επάνοδο στην εργασά του, μετά από ημέρες εκτός εργασίας. Τα συμπτώματα αυτά βελτιώνονται τις επόμενες ημέρες εργασίας, παρά το γεγονός ότι ο εργάτης συνεχίζει να είναι εκτεθειμένος στον υπεύθυνο αιτιοπαθολογικό παράγοντα. Σποραδικά,μ τα συμπτώματα επιμένουν ακόμη και κατά τις ημέρες αναπαύσεως, εκτός εργασίας. Η έκεθση σε ίνες βάμβακος δεν συνεπάγεται, υποιχρεωτικά, έκποτωση πνευμονικής λειτουργίας, Εν τούτοις, εάν η υποομάδα των εργατών που αναπτύσσουν βυσσίνωση δεν απομακρυνθούν από το υπεύθυνο περιβάλλον, αναπτύσσουν αναπνευστική διαταραχή κια, επομένως, εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο θανα΄του από πνευμονοπάθεια. 
βιβλιογραφία
National Institute for Occupational Safety and Health. "Byssinosis: Mortality." National Institute for Occupational Safety and Health. 1 Apr. 2014. Centers for Disease Control and Prevention. 6 May 2014 <http://www2a.cdc.gov/drds/WorldReportData/FigureTableDetails.asp?Fi
Su, Y. M. , et al. "Additive Effect of Smoking and Cotton Dust Exposue on Respiratory Symptoms and Pulmonary Function of Cotton Textile Workers." Industrial Health 41 (2003): 109-115.
Talmage, J. B. , J. M. Melhorn, and M. H. Hyman, eds. Work Ability and Return to Work, AMA Guides to the Evaluation of. Second ed. Chicago: AMA Press, 2011