πνευμονικές αγγειΐτιδες

Ομάδα πνευμονοπαθειών, με παθογενετικό υπόστρωμα ατην πνευμονική αγγειΐτιδα, στην οποία, εν γένει, ομαδοποιοπούνται η κοκκιομάτωση Wegener, η ζώδης πολυαρτηρίτις, το σύνδρομο Churg-Strauss, το σύνδρομο Good-Pasture και οι πνευμονοπάθειες που οφείλονται σε παθήσεις του κολλαγόνου, όπως το σκληρόδερμα και ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος|αυτοάνοσες παθήσεις|

!1. κοκκιομάτωση Wegener.
Χαρακτηρίζεται από νεκρωτική κοκκιοματώδη φλεγμονή και (πνευμονική) αγγειΐτιδα που προσβάλλει, ιδίως, το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, τους πνεύμονες και τους νεφρούς. Εκδηλώνεται με ρινίτιδα, ρινοκολπίτιδα, αιματοβαφή ρινική καταρροή, τακέντα πνευμονικά οζίδια, ενδοβρογχική βλάβη, σπειραματονεφτίτιδα. Αναγνωρίζονται υψηλοί τίτλοι αντιουδετεροφιλικών κυτοπλασματικών αντισωμάτων, ANCA. Θεραπεύεται με συνδυασμό κορτικοειδών και κυκλοφωσφαμίδης. 
2. οζώδης πολυαρτηρίτις |πνευμονική ηωσινοφιλία|διαφορική διάγνωση|Αναφέρεται σε αγγειΐτιδα των μέσου μεγέθους κια μικρών αρτηριών, που απολήγει σε σχηματισμό ανευρύσματος, σπειραματονεφρίτιδα, και αγγειιτιδικές βλάβες σε διάφορα όργανα. Η πνευμονική επινέμηση είναι ασυνήθης, αλλά μπορεί να εμφανιστεί με αιμόπτυση, κυψελιδική αιμορραγία, ίνωση κια πλευριτική συλλογή. Συχνά, παρατηρείται σημαντική επικάλυψη στα διάφορα σύνδρομα με πνευμονική αγγειΐτιδα.
3. σύνδρομο Churg Strauss
Πρόκειται περί ασυνήθους παθολογικής καταστάσεως, που χψαρακρτηρίζετσαι από αλλεργική κοκκιομάτωση και αγγειΐτιδα. Καθορίζεται από μια αρχική φάση, που μοιάζει με άσθμα, κια ακολουθείται από αξιοσημείωτη ηωσινοφιλία στο περιφερικό αίμα και ηωσινοφιλική αγγειΐτιδα, που συνδοεύεται με πνευμονικά διηθήματα, μυοκαρδίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα, μυοκαρδίτιδα, μυοσίτιδα, νευρίτιδα, εξανθήματα και σπειραματονεφρίτιδα. Συνήθως απαντά ευχερώς στα κορτικοειδή.  
4. νόσος (σύνδορομο ) Goodpasture
5. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΌΝΟΥ
ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ