Παρασυμπαθητικό Νευρικό Σύστημα, ΠΝΣ

Τα κέντρα του ΠΝΣ ευρίσκονται στο μέσο εγκέφαλο, τον προμήκη και την ιερά μοίρα του νωτιαίου μυελού.

[1] μεσεγκεφαλικό παρασυμπαθητικό σύστημα: οι προγαγγλιακές ίνες οδεύουν δια του κοινού κινητικού ν. (ΙΙΙ συζυγία), στο οφθαλμικό γάγγλιο, από όπου εξέρχονται οι μεταγαγγλιακές ίνες προς το σφιγκτήρα της κόρης και τον ακτινωτό, προσαρμοστήριο μυ. [2] προμηκικό παρασυμπαθητικό σύστημα: οι προγαγγλιακές ίνες φέρονται: (α) δια του προσωπικού ν. (VII), και καταλήγουν στο σφηνοϋπερώιο, στο υπογνάθιο και υπογλώσσιο γάγγλιο. Οι μεταγαγγλιακές ίνες νευρούν το δακρυϊκό, τον υπογλώσσιο και υπογνάθο αδένα· (β) δια του γλωσσοφαρυγγικού ν. (ΙΧ),  και καταλήγουν στο ωτικό γάγγλιο, από όπου εκπορεύονται μεταγαγγλιακές ίνες, που νευρούν την παρωτίδα· (γ) δια του πνευμονογαστρικού (Χ), καταλήγουν κατ΄ευθείαν στα όργανα, τα οποία νευρούν, όπου συνάπτονται με γαγγλιακά κύτταρα. Έτσι, οι μεταγαγγλιακές ίνες είναι βραχείες και νευρούν όλα τα σπλάγχνα του θώρακα και της κοιλίας, με εξαίρεση το παχύ έντερο, την κύστη και τα γεννητικά όργανα, που νευρούνται από κλάδους του ιερού  παρασυμπαθητικού. [3] ιερό παρασυμπαθητικό σύστημα: οι προγαγγλιακές ίνες εξέρχονται με τα νωτιαία νεύρα και καταλήγουν στα όργανα της λεκάνης όπου συνάπτονται με γαγγλιακά κύτταρα. Οι μεταγαγγλιακές ίνες είναι βραχείες.