Παράγων ογκονεκρωτικός, tumor necrosis factor, TNF-a

Ο ογκονεκρωτικός παράγων, επίσης γνωστός ως καχεκτίνη και ως TNFSF1A, είναι κύριος εκπρόσωπος της υπεροικογένειας των TNF. Είναι ένα πλειοτροπικό μόριο, που εμπλέκεται στη φλεγμονή, την απόπτωση, και την ανάπτυξη του ανοσιακού συστήματος. Παράγεται από πληθώρα ανοσοκυττάρων και επιθηλιακών κυττάρων και ρυθμίζει την ανάπτυξη του λεμφοειδούς ιστού, μέσω ελέγχου της αποπτώσεως. Προάγει τις φλεγμονώδεις απαντήσεις, επάγοντας την ενεργοποίηση των αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων και μακροφάγων. Αποτελεί έτσι, καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη διαφόρων φλεγμονωδών εξελίξεων, όπως στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και εισφέρει στην ανάπτυξη του σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ, επάγοντας την ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη και το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων (&), προκαλώντας την ανάπτυξη του λεγόμενου μεταβολικού συνδρόμου. Το μεταβολικό σύνδρομο αποτελεί σημαντικό παρακολούθημα επί υπνικής άπνοιας. Η εφαρμογή nCPAP που έχει διεχθεί επωφελής στην αποφρακτικής και κενγτρική άπνοια, μειώνει τον ογκονεκρωτικό παράγοντα. |κοκκιωμάτωση Wegener|υπνική άπνοια|αποφρακτική άπνοια|θεραπεία υπνικής άπνοιας|