Παράγων ογκονεκρωτικός, tumor necrosis factor, TNF-a

Ο ογκονεκρωτικός παράγων, επίσης γνωστός ως καχεκτίνη και ως TNFSF1A, είναι κύριος εκπρόσωπος της υπεροικογένειας των TNF (&).