Πρωτεΐνες οξείας φάσεως

Είναι το   γενικό  όνομα που αθροιστικά δίνεται σε μια ομάδα περίπου 30 διαφορετικών, βιολογικά και λειτουργικά, πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες αυτές είναι:

Αλφα-1 όξινη γλυκοπρωτεΐνη

 

Αντεπιδράσεις με κολλαγόνο, επαγωγή της αναπτύξεως ινοβλαστών, δέσμευση με στεροειδή

Αλφα-1 αντιχυμοτρυψινογόνο

Αναστολέας πρωτεασών

Άλφα-1 αντιτρυψίνη

Αναστολέας πρωτεασών, υπεισέρχεται στην παθογένεια του πνευμονικού εμφυσήματος

Άλφα-2 αντιπλασμίνη

Ρύμιση της αλληλουχίας της πήξεως

Άλφα-2 μακροσφαιρίνη

Αναστολέας διαφόρων πρωτεασών ορού

Απολιποπρωτεΐνη Η

Συστατικό του συμπληρώματος

C1-αναστολέας

Αρνητικός έλεγχος της αλληλουχίας του συμπληρώματος

C2, C4, C5 δεσμευτική πρωτεΐνη, C9 , παράγων Β

Συστατικά του συμπληρώματος

C-αντιδρώσα πρωτεΐνη

Δέσμευση με φωσφορυλοχολίνη της μεμβράνης, ενεργοποίηση του συμπληρώματος και οψωνοποίηση· αντεπιδράσεις με T- και Β-λεμφοκύτταρα.

σερουλοπλασμίνη

Πρωτεΐνη για τη μεταφορά χαλκού

Παράγων VIII, ινοδογόνο

Σχηματισμός πήγματος, δικτύου ινικής για επιδιόρθωση

Φερριτίνη

Πρωτεΐνη – όχημα σιδήτου

ινοδεκτίνη

Σχηματισμός πήγματος ινικής

Απτοσφαιρίνη

 

Οξυγενάση αίμης

Αποδόμηση αίμης

καλλικρεΐνες

Αγγειακή διαπερατότητα και διαστολή

LPS δεσμευτική πρωτεΐνη

Ενεγοποίηση μακροφάγων

Υπεροξείδιο της δεσμουτάσης

Δεσμεύουσες χαλκό, ψευδάργυρο πρωτεΐνες, σχηματισμός ριζών οξυγόνου

Πρωτεΐνη δεσμέουσα μαννόζη

Λεκτίνη ορού

Pap-1

 

πλασμινογόνο

Πρωτεολυτική ενεργοποίηση του συμπληρώματος, ινωδόλυση

Αναστολέας ενεργοποιητή του πλασμινογόνου-1

Αναστολέας πρωτεασών

προθρομβίνη

Σχηματισμός πήγματος, δικτύου ινικής για επιδιόρθωση

Αμυλοειδές ορού Α

Σύγκριμμα χοληστερόλης και HDL

Αμυλοειδές ορού Ρ

Σχηματισμός ανοσοσυμπλεγμάτων IgG

von Willebrand factor

Πρωτεΐνη πήξεως

νεοπτερίνη  

Οι πρωτεΐνες οξείας φάσεως συντίθενται κυρίως στο ήπαρ και όλα τα ηπατοκύτταρα έχουν την ικανότητα να συνθέτουν το σύνολο εξ αυτών. Αφότου διεγερθεί ένα κύτταρο σε ένα λοβό του ήπατος για τη σύνθεση μιας από τις πρωτεΐνες οξείας φάσεως, συντελείται διέγερση και των λοιπών, για τη σύνθεση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης (λειτουργία συγκυτίου;)