Πολύποδες τραχειοβροχγικού δένδρου

Οι φλεγμονώδεις πολύποδες του τραχειοβρογχικού δένδρου αναγνωρίζονται πολύ συχνότερα στους ενήλικες,  παρά στα παιδιά, είναι αποτέλεσμα ασυνήθεις, αλλά διακριοτί τύποοι φλεγμονώδεις βλάβες, δευτεροπαθείς σε σειρά παθολογικών καταστάσεων, όπως μετά εισρόφηση ξένου σώματος, φυματίωση, μηχανική διασωλήνωση, βλάβες από χρόνιο κάσπνισμα, και βραδείας εξελίξεως φλεγμονώδεις καταστάσεις, όπως η κυστική ίνωση, το βρογχικό άσθμα, και η χρόνια τραχειοβρογχίτις. ΟΙ περισσότερες των περιπτπωσεων που παρατηρούνται στα παιδιά είναι ιδιοπαθείς. Η βλάβη είναι μονήρης, αν και σε πολλού ασθενείς αναγνωρίζονται πολλαπλές παρόμοιες βλάβες. Εάν είναι ευμεγέθεις,, μπορεί να προκαλούν πλήρη απόφραξη του πνεύμονος, ιδίως του δεξιού, που αποτελεί και το μοναδικό ακτινολογικό εύρημα. Στα παιδιά, μπορεί να διακριθεί αιφνίδια αποκοπή του αεροβρογχογράμματος, εύρημα που αποκαλύτπει την ενδοβρογχική βλάβη. Από τη CT μπορεί να απώλεια πνευμονικού όγκου, εικόνες βρογχεκτασίας, με απόφραξη εκ παχύρευστης βλέννης, Ενδοσκοπικά, μικροί μονήρεις πολύποδες μπορεί να αποκαλυφθούν τυχαία, αλλά μερικοί απ΄αυτούς είναι επιρρεπείς στην αιμορραγία. Εάν προκαλέσουν μεγαλύτερη αιμορραγία, είναι σοβαρή επιπλοκή, η οποία χρειάζεται σεκετεαμένη διερεύνιση. Από τη βρογχοσκόπιση αναγνωρίζονται οίδημα, πολλαπλάσιασμός των τριχοειδών αγγείων και πλακώδης μετάπλαση. Γενικά, η εμφάνιση των βλαβών αυτών είναι παρόμοια με εκείνη του σχηματισμού κοκκιματώδους ιστού. Η κυτοπαθολογία των βλαβών αυτών δεν είναι γνωστή.

 

 

 

Εικόνα βρογχεκτασικών αεραγωγών που περιέχει πολυποειδείς εκβλαστήσεις σε έδαφος βρογχεκτασιών, επί κυστικής ινώσεως.