Πλευρικός χόνδρος

Αποτελούνται από υαλοειδή χόνδρο και το πλευρικό άκρο του καθενός
συνδέεται με τη σύστοιχη πλευρά. Το στερνικό άκρο των 7 πρώτων
πλευρικών συντάσσεται με το στέρνο. Το 8ο έως 10ο ζεύγος πλευρικών
χόνδρων, συνάπτεται με το κάτω χείλος του χόνδρου της προηγούμενης
πλευράς και οι πλευρικοί χόνδροι της 11ης και 12ης πλευράς καταλήγουν
ελεύθερα μέσα στους κοιλιακούς μυς.