Πλευριτική Συλλογή

Πλευριτική Συλλογή

περιγραφή. Συγκέντρωση υγρού μεταξύ των δύο πετάλων, του τοιχωματικού και σπλαγχνικού υπεζωκότος η θέση του οποίου εξαρτάται από τη βαρύτητα, εκτός και εάν πρόκειται για εγκυστωμένη πλευριτικήσυλλογή.  Διακρίνεται σε διΐδρωμα (πρωτεΐνη<3.0 gr/dl) κι εξίδρωμα (πρωτεΐνη>3.0 gr/dl), ανάλογα μετην περιεκτικόπτητα πρωτεϊνών στο πλευριτικό υγρό.
•Tα διϊδρώματα είναι συχνά αμφοτερόπλευρα κια οφείλονται σε αυξημένη υδροστατική πίεση (όπως συμβαίνει επί καρδιακής ή νεφρικής ανεπάρκειας, ή μειωμένη κολοειδοσμωτική - ογκοτική πίεση, όπως συμβαίνει επί νεφρωτικού συνδρόμου ή κιρρώσεως του ήπατος.
•Τα εξιδρώματα οφείλονται σε αυξημένη διαπερατότητα παθολογικών τριχοειδών, όπως επί λοιμώξεων - εμπύημα, κακοήθων παθήσεων, παθήσεων του κολλαγόνου των αγγείων, παγκρεατίτιδας. κλινική εικόνα. Μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Προοδευτικά επιτεινούμενη δύσπνοια. Παραγωγικός βήχας ή αιμόπτυση, πυρετός, πλευροδυνία, γενικευμένο οίδημα, απώλεια βάρους και κακουχία, Συμπτώματα που σχετίζονται με την υποκείμενη παθολογία, π.χ., ρευματοειδής αρθρίτις, παγκρεατίτις, κια χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Υποξία. Μειωμένο ανπανευσιτκό ψιθύρισμα και επικρουστική αμβλύτητα. ακτινολογικά ευρήματαακτινογραφία θώρακος. Πλευριτικές συλλογές μέχρι 300 ml μπορεί να μην είναι ορατές. Μπορεί να υπάρχει ασαφοποίηση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας. Από τις βάσεις εκτείνεται σκίαση στο ημιθωράκιο με κοίλο άνω όριο (γραμμή Ellis Demoiseau), που καθορίζει το ελεύειρο χείλος του γυρού. Το ελεύθερο χείλος του γυρού είναι βέβαια, οριζόντιο (εξαρτημένου από τη βαρύτητα) αλλά στην ακτινογραφία σε όρθια θέση φαίνεται κοίλο για προβολικούς λόγους. Η συγκέντρωση του υγρού μπορεί να είναι μεγάλη, μέχρι την κορυφή των πνευμόνων και προκαλεί εκτόπιση του μεσοθωρακίου προς το πάσχον. Η πλαγία κατακεκλιμμένη ακτινογραφία θώρακος  εισφέρει στην αποκάλυψη πολύ μικρών ποσοστήτων πλευριτικού υγρού, ενώ η υπερηχογραφία θώρακος εισφέρει στην τεκμηρίωση του μεγέθους και της φύσεως του υγρού και είναι πολύ χρήσιμη στην περιγραφή εγκυστωμένου υγρού. Με την CT αναγνωρίζονται μικρές πλευριτικές συλλογές, διευκρινίζεται η αιτιολογία τους, και η πιθανή πάχυνση του υπεζωκότος, σε συνυπαρξη μ΄ένα εξίδρωμα. διαφορική διάγνωση. Πνευμονική πύκνωση με ή χωρίς ατελεκτασία. (μπορεί να βοηθήσει η υπερηχογραφία θώρακος). πλευριτική μάζα, π.χ., ίνωμα. Υποδιαφραγματικό απόστημα. αντιμετώπιση. Δοκιμαστική παρακέντηση γηια τη βιοχημική, μιροβιολογική και κυτταρολογική εξέταση του υγρού. Εάν πιθανολογείται λλοίμωξη, πρέπει να εξεταστεί του pH  του πλευριτικού υγρού. PH<7.2, θεωρείται πολύ πιθανό το εμπύημα. Εάν η συλλλογή είναιμ εγάλη ή προκαλεί συμπτώματα πρέπει να παροχετεύεται Θεραπεία υποκείμενης παιθήσεως, πχ., καρδιακή ανεπάρκεια. Οι υποτροπιάζουσες πλευριτικές συλλογές μπορεί να χρειαστούν πλευρόδεση.   

ΣΥΝΟΨΗ. Φυσιολογικά, 5-15 ml πλευριτικού υγρού υπάρχει στην υπεζωκοτική κοιλότητα, για λόγους μειώσεως της τριβής μεταξύ των δύο πετάλων του υπεζωκότοις, κατά τις αναπνευστικές κινήσεις, που παράγεται από τον τοιχωματικό και σπλαγχνικό υπεζωκότα. Περίπου 5- 10 l πλευριτικού υγρού διαπερνούν την υπεζωκοτική κοιλότητα, ημερησίως (&&&&). Η αυξημένη παραγωγή πλευριτικού υγρού οφείλεται είτε [α] στην αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα ή [β] τη μειωμένη επαναρρόφηση από τα λεμφαγγεί, λόγω αποφράξεως της βατότητας των παροχευτευτικών λεμφαγγείων. Ως πλευριτική συλλογή ορίζεται η παθολογική συγκέντρωση υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα, ως αποτέλεσμα ανατροπής της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής του και της απορροφήσεώς του. Παρά τον ευρύ διαφοροδιαγνωστικό κατάλογο της πλευριτικής συλλογής, φαίνεται ότι πρέπει να προστεθεί και η "ιατρογενής πλευριτική συλογή", που, κατά βάση είναι  φαρμακοεπάγωγη ηωσινοφιλική πλευρ. συλλογή (&).

περιεχόμενα:  σύνοψη | συμπτώματα και σημεία | αναγνώριση πλευριτικής συλλογήςπαθοφυσιολογία 1 |  Βιοχημικός Έλεγχος  |Διακρίσειςστάδια  |  Εξίδρωμα-διΐδρωμα | Παθογένεια 1 | παθογένεια 2|Παθοφυσιολογία 2 |  ανοσολογία |Διαφορική διάγνωση ιστικός παράγων  |πλευριτικήσυλλογή vs εμπύημα παθογένεια εμπυήματος  | παρακέντηση |  απεικόνιση |  υπερηχογραφία  πνεύμονος  | βιοψία υπεζωκότος | συνήθεις πλευριτικές συλλογές| εμπύημα  | φυματιώδης πλευρίτις  |αιμοθώρακαςADA πλευριτικού υγρού |κακοήθης  πλευριτική  συλλογή  |ινώδης πλεύριτιδα - ινώδης περικαρδίτιδα |   παχυπλευρίτις  |-παθογένεια |χυλοθώρακας-ψευδοχυλοθώρακας  |  Πλευροδυνία | κακοήθης  πλευριτική συλλογή: γενικά -παθογένεια  διάγνωση -  θεραπεία | φυσιολογικές συνέπειες της πλευριτικής συλλογής|  παρανεοπλασματικές πλευριτικές συλλογές |  μετεγχειρητικές πλευριτικές συλλογές |  θεραπεία θεραπεία κακοήθους πλευριτικής συλλογήςπλευρόδεση  | πλεριτική συλλογή: διΐδρωμα -εξίδρωμα |συμπεράσματα  | βιβλιογραφία |