πλευριτική συλλογή - απεικόνιση

πλευριτκή συλλογή

1. απώθηση του μεοσθωρακίου και της τραχείας αριστερά, 2. εξώθηση αριστερά τoy αζυγο-οιοσφαγικού εντυπώματος. 3. αύξηση των μεσοπλευρίων διαστημάτων δεξιά.  πλάγια λήψη: 1. ορατό αροτικό τόξο 2. συνέχιση του ορατού ημιδιαφράγματος στο όριο της καρδιάς (πράσινο). 3. η γαστρική φυσαλίδα εφάπτεται του ημιδιαφράγματος.

μαζική πλευριτική συλλογή. μεταστατικός καρκίνος πνεύμονος

 

1. ομοιογενής σκίαση
2. γραμμή Ellis Demoiseau
3. εξαφάνιση καρδιοφρενικής γωνίας
4. απώλεια του διαφράγματος και των δεξιών καρδιακών ορίων

 

εμπύημα.
1. πλευτιτική συλλογή
2. υδραερικό επίπεδο
3. εξαφάνιση του  δεξιού διαφράγματος και της καρδιακής σιλουέττας
εμπύημα
1. απώλεια της κυρτότητας του διαφράγματος
2. σκίαση που δεν αντιστοιχεί στην ανατομία του πνεύμονος
3. οι παρυφές της καρδιάς και του διαφράγματος ορατές

   εγκυστωμένη συλλογή, που επικάθειται της Σ.Σ.

εμπύημα

1.

2. απώλεια

υποπνευμονική συλλογή
μόνο ένα διάφραγμα είναι ορατό

  στην πλαγία κατακεκλιμμένη φαίνεται το υγρό

Image result for πλαγία κατακεκλιμένη ακτινογραφία

υποπνευμονική συλλογή

Έχει μετακινηθεί ο θόλος του διαφράγματος