Πολυμεράση DNA

Ένζυμο που συνθέτει νέους κλώνους DNA κατά τη φορά 5’à3’ χρησιμοποιώντας ως εκμαγείο κάποιον αντιπαράλληλο κλώνο.