ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Ως πνευμονία ορίζεται, γενικά, η φλεγμονώδης νόσος του πνευμονικού παρεγχύματος, η οποία εκδηλώνεται με πύκνωση του προσβληθέντος βρογχοπνευμονικού τμήματος/λοβού που εντοπίζεται ψηλαφητικά, με αύξηση των φωνητικών δονήσεων, αιγοφωνία, επικρουστικά, με αμβλύτητα, ακροαστικά, με μείωση του ψιθυρίσματος, εισπνευστικούς τρίζοντες ή βρογχική αναπνοή, ακτινολογικά, με πύκνωση με αεροβρογχόγραμμα και διατήρηση του ακτινολογικού όγκου του προσβληθέντος τμήματος/λοβού και μικροβιολογικά με την απομόνωση του υπεύθυνου αιτιολογικού παράγοντος, όπως μικρόβια, ιοί, μύκητες ή παράσιτα, παθολογοανατομικά πλήρωση των κυψελίδων του προσβληθέντος τμήματος/λοβού με εξίδρωμα, κύτταρα της φλεγμονής και εναπόθεση ινικής. Αν και η λοίμωξη είναι ο συνηθέστερος αιτιολογικός παράγοντας, πνευμονία μπορεί, ακόμη να προκληθεί μετά εισπνοή χημικών, κακώσεων του θώρακος, επίδραση ακτινοβολίας, ή λοίμωξη από άλλους μικροοργανισμούς, όπως ρικέτσιες ή άτυπα μικρόβια. Δεν αποκλείεται, τέλος, να είναι απλά η χαριστική βολή, επί ασθενούς, ήδη σε βαριά κλινική κατάσταση από άλλο αίτιο.

flash card: διάγνωση πνευμονίας
προγνωστικοί παράγοντες για την πνευμονία
κριτήρια CURB-65 για τη βαρύτητα της πνευμονίας
  • σύγχυση, βαθμονομείται με <= 8/10)
  • ουρία > 7 mmol/L
  • αναπνευστική συχνότητα >= 30 / min
  • συστολική αρτηριακή πίεση <= 90 ή διαστολική <= 60 mmHg
  • ηλικία >= 65
Ασθενείς με 3 ή περισσότερα από τα παραπάνω 5 κριτήρια θεωρούνται ότι πάσχουν από βαριά πνευμονία

στους υπόλοιπους παράγοντες που συνδέονται με επιφυλακτική πρόγνωση περιλαμβάνονται:

  • παρουσία συνοσηρότητας
  • υποξαιμία (pO2 < 60 mmHg) ανεξαρτήτως του FiO2
εισαγωγή
περιγραφή
Λοιμώξεις ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συτήματος
αιτιολογία
επιδημιολογία
παθογένεια
ταξινόμηση
ταξινόμηση - σύστημα βαθμονομήσεως PORT
σύστημα βαθμονομήσεως CURB-65
επιδημιολογία
κλινική εικόνα
παθολογική ανατομία
παθολογική φυσιολογία
κλινικές εκδηλώσεις
υποστατική πνευμονία
πνευμονία κοινότητας
πνευμονία ιδρυματισμένων.
νοσοκομειακή πνευμονία
σοβαρή πνευμονία

πνευμονία διασωληνωμένων
πνευμονία εξ εισροφήσεως
πνευμονία επί ανοσοκατεσταλμένων ατόμων

πνευμονία, υποστατική
πνευμονία εξ υπερευαισθησίας
χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία
πνευμονία στην ΜΕΘ