πνευμονία βακτηριακή

 Η βακτηριακή πνευμονία είναι μικροβιακή λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος, απότοκη εισβολής παθογόνων, μετά διάρηξη της προστατευτικής και αμυντικής θωρακίσεως του αναπνευσιτκού συστήματος, που εμφανίζεται ως πρωτοπαθής νόσος ή ως "χαριστική βολή" επί εξασθενημένους ασθενείς, λόγω ηλικίας ή άλλες συνοσηρότητες.

ορισμός
Η βακτηριακή πνευμονία είναι μικροβιακή λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος, απότοκη εισβολής παθογόνων, μετά διάρηξη της προστατευτικής και αμυντικής θωρακίσεως του αναπνευσιτκού συστήματος, που εμφανίζεται ως πρωτοπαθής νόσος ή ως "χαριστική βολή" σε εξασθενημένους, για άλλους λόγους, ασθενείς, συνήθως από την ηλικία ή άλλες συνοσηρότητες και προηγηθείσες λοιμώξεις, πχ., ιογενείς.

Η ταξινόμηση της βακτηριακής πνευμονίας βασίζεται [α] σε φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του ασθενούς, [β] τη λοιμογόνο δύναμη και  την ευαισθησία στα αντοβιοτικά του εισβάλλοντος παθογόνου και, [γ]  τα κλινικοαπεικονιστικά ευρήματα. Έτσι, ανάλογα με την ακτινολογική της απεικόνιση, η βακτηριακή πνευμονία μπορεί να διακριθεί σε:

  • λοβαία, ή μη τμηματική πνευμονία
  • πολυεστιακή λοβιώδης (καταλαμβάνει διασπάρτως και αμφοτεροπλεύρως δευτερογενή βοτρύδια) βρογχοπνευμονία
  • διάμεση, εστιακή διάχυτη βακτηριακή πνευμονία