λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού - βιβλιογραφική ενημέρωση 2020

1. Η ΒΟΥΔΕΖΟΝΙΔΗ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΜΥΝΑ , ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΚΑΘΕΛΙΣΙΔΙΝΗ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Είναι ευρέως γνωστό ότι τα γλυκοκορτικοειδή αποτελούν την πλέον αποδοτική θεραπεία για το άσθμα. Εν τούτοις, η επίδραση των ΓΚ στο σύμφυτο -αντιμικροβαικό- αμυντικό σύστημα του πνεύμονος αλλεργικών ασθενών με άσθμα παραμένει ακόμη άγνωστη. Στην μελέτη αυτη, διαπιστώθηκε ότι η βουδεζονίδη καταστέλλει την σύμφυτη αντιμικροβιακή δράση, in vitro, και η δράση αυτή βασίζεται στην υποβάθμιση του CRAMP. 
2. Ο ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΚΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ, ΣτΠ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΦΥΤΗ ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ. Ο ΣτΠ είναι ένα gram θετικό βακτηρίδιο που ευθύνεται για μείζονες λοιμώξεις όπως η πνευμονία και η σήψη. Στο περιφερικό αίμα, τα ερυθροκύτταρα ΕΚ θεωρούνται κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη των βακτηριδίων καθώς περιέχουν αφθονία θρεπτικών συστατικών. Εν τούτοις, η σχέση τους παραμένει ασαφής. Αναλύθηκαν οι αντεπιδράσεις μεταξύ ΣτΠ και των ΕΚ και βρέθηκε ότι ενώ ευνοούν την ανάπτυξη του σταφυλόκοκκου, αναστέλλουν μερικώς την ανάπτυξη του ΣτΠμέσω παραγωγής ελευθέρων ριζών. Κύτταρα του ΣτΠ που επωάσθηκαν με ανθρώπινα ΕΚ υποβλήθηκαν σε μικροκοπικές αναλύσεις ηλεκτρονίων σε ομοεστιακό μικροσκόπιο φθορισμου που έδειξαν ότι βακταηριακά κύτταρα προσκολλήθηκαν και ει΄βαλαν στα ανθρώπινα ΕΚ. Επιπλέον, βρέθηκαν κύτταρα ΣτΠ που σχετίζονται με ΕΚ σε καλλιέργειες αίματος από ασθενείς με στρεπτοκοκκική λοίμωξηξ. Οι ανιχνεύσεις εισβολής έδειξαν ότι οι πνευμονοκοκκικές πρωτεΐνες LPXTG  επαναμορφοποιούν την ακτίνη των ΕΚ κι έτσι εμπλέκονται στον μηχανισμό εισβολής. Σε δοκιμασία θανάτωσης ουδετεροφίλων, η βιωσιμόττηα των ΣτΠ ήταν μεγαλύτερη παρουσία ΕΚ παρά χωρίς. Συμπερασματικά, τα ΕΚ ευνοούν την επιβίωση των ΣτΠ και τα βοηθάνε να αποφεύγουν τα αντιβιωτικά.