βρογχοπνευμονία

Αρχίζει από τις αεροφόρους οδούς κι επεκτείνεται στο διάμεσο χώρο. Αμφοτερόπλευρη κατανομή, συχνά στα κάτω πνευμονικά πεδία.Επί βρογχοπνευμονίας, ο παθογόνος μικροοργανισμός προσβάλλει τα τελικά (αιμόφιλος της γρίππης) και αναπνευστικά βρογχιόλια και προκαλεί την ανάπτυξη βοτρυδιακής ( ροζέττας) πυκνώσεως. Το δευτερογενές βοτρύδιο (το ανατομικό τμήμα του παρεγχύματος που είναι πέραν του τελικού βρογχιολίου, καtά Miller)  έχει διάμετρο 7 mm και η διαμορφούμενη εικόνα είναι εκείνη της συρροής βοτρυδιακών διηθημάτων. Το τελικό ακτινολογικό αποτέλεσμα είναι η ασαφώς αφοριζόμενη, εμβαλωματική συρροή αφθόνων διηθημάτων, διασπάρτων που πληρούν την προσβεβλημένη μοίρα, του πνεύμονος, η οποία επεκτείνεται πέραν των ανατομικών ορίων ενός τμήματος ή λοβού. Η διασπορά καθιστά διακριτή την βρογχοπνευμονία από την λοβώδη πνευμονία, με την οποία, εν τούτοις, συγχέεται επι αθρόας πυκνώσεως βοτρυδίων, που δίνουν την εντύπωση καταλήψεως πλήρους λοβού. Πολλοί παθογόνοι μικροργανισμοί προκαλούν παρόμοια ακτινολογικά πρότυπα, μεταξύ των οποίων ο σταφυλόκοκκος, τα gram αρνητικά μικρόβια και τα αναερόβια.στην παρακείμενη ακτινογραφία, τυπική εικόνα βρογχοπνευμονίας.|βρογχοπνευμονία| Μπορεί να παρατηρηθεί παραπνευμονική πνευμονική συλλογή αλλά το εμπύημα είναι συχνόερο επί στρεπτοκόκκου χρυσίζοντος ή κλεμσπιέλλας, ως και ανεροβίων |βρογχοπνευμονία|.