πνευμονία - πρόγνωση

κριτήρια βάσει των οποίων μια πνευμονία κρίνεται ως σοβαρή
 • αναπνευστική ανεπάρκεια: paO2<60 mmHg, με FiO2>35%
 • εκσημασμένη ταχύπνοια, ανάλογα με την ηλικία
 • σημεία σηψαιμίας με προσβολη και δυσλειτουργία άλλων οργάνων
 • προσβολή περισσοτέρων τυο ενός λοβού ακτινογραφικά
 • ασθενείς υπό μηχανική αναπνοή

Στους παράγοντες που συσχετίζονται με αυξημένη θνητότητα επί πνευμονίας κοινότητας συγκαταλέγονται:

 • παρωχημένη ηλικία
 • το φύλο (άνδρες;)
 • σύγχυση
 • υποκείμενες παθολογικές εκτροπές (αλκοολισμός, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, νεοπλάσματα, σύνδρομα ανοσοαναεπάρκειας, σύμφυτης ή επίκτητης ανοσοκοαταστολής, ιδίως λοιμώξεως HIV
 • θερμοκρασία >38.5°C
 • αναπνευστική συσχνόττηα >30 αναπνοές/λεπτό
 • υπόταση: διατολική - < 60 mmHg
 • υποξαιμία, κορεσμός <88%
 • λευκοπενία <4000 /ml
 • λευκοκυττάρωση>30000/ml
 • βακτηριαιμία
 • αμφοτερόπλευρες ή πολυεστιακές εντοπίσεις ή μεγάλη πλευριτική συλλογή στην ακτινογραφία
 • σταφυλόκοκκος ή gram-αρνητική λοίμωξη
 • στεροειδή, κυτοτοξικά ή άλλα ανοσοκαταταλτικά φάρμακα

βλέπε: κριτήρια βαρύτητας.

 

επιπλοκές