πνευμονία βακτηριακή vs άτυπων μορφών

πνευμονίες: βακτηριακές  - άτυπες
βακτηριακή πνευμονία πνευμονία από άτυπα (μυκόπλασμα -λεγεωνέλλα-χλαμίδια
η επίπτωση αυξάνεται με την ηλικία
προϋπάρχουσες πνευμονοπάθειες/υγιής
αιφνίδια εισβολή

 

ειδικά αναπνευστικά συμπτώματα, βήχας, απόχρεμψη, αιμόπτυση, θωρακαλγία
αξιοσημείωτα γενικά σημεία, υψηλός πυρετός, ρίγη/φρίκια, κακουχία, σύγχυση
υψηλοί τίτλοι λευκών αιμοσφαιρίων
ομοιογενείς σκιάσεις στην CXR, σε >80% των περιπτώσεων (:πύκνωση)
συχνά απαντούν ευχερώς στα β-λακταμικά
 
 
έφηβοι μέχρι μέσης ηλικίας

 

προηγούμενα υγιά άτομα
ύπουλη εισβολή σε διάστημα ημερών
μη ειδικά αναπνευστικά συμπτώματα, δύσπνοια, ξηρός βήχας, και συριγμός
ήπια, μέσης εντάσεως συστηματικά ευρήματα
τίτλοι λευκών αιμοσφαιρίων φυσιολογικοί, ΤΚΕ και CRP ελαφρά αυξημένα
εμβαλωματικές σκιάσεις και διάμεσο πρότυπο συχνότερα
όχι απάντηση στα β-λακταμικά. Απαιτούν μακρολίδες/κινολόνες

Aτυπη πνευμονία. Η άτυπη πνευμονία αναφέρεται σε ακτινολογικό τύπο βλάβης, που χαρακτηρίζεται από εμβαλωματικές φλεγμονώδεις διηθήσεις, που συχνά εντοπίζονται στο διάμεσο χώρο και, συνηθέστατα αφορούν σε λοιμώξεις από άτυπα βακτήρια, όπως το Mycoplasma pneumoniae, τα Chlamydophila pneumoniae και η Legionella pneumophilia.
flash card: πνευμονία από Legionella pneumophilia
Λεγεωνέλλα, Legionella pneumophilia. Ιογενείς και μυκητιασικές λοιμώξεις μπορούν, επίσης, να προκαλέσουν παρόμοιες παθολογοανατομικές βλάβες και ακτινολογικές απεικονίσεις άτυπης πνευμονίας
Η νόσος των λεγεωναρίων, Legionnaire's disease προκαλείται από το ενδοκυττάριο βακτηρίδιο Legionella pneumophilia. Τυπικά εποικεί σε δεξαμένες νερού, και, επομένως, στα κλιματιστικά συστήματα. Δεν παρατηρείται μετάδοση από άτομο σε άτομο. Kλινικά ευρήματα συμπτώματα γριπώδους συνδρομής ξηρός βήχας σχετική βραδυκαρδία, σύγχυση
λεμφοπενία, υπονατριαιμία, διαταραχές από τις ηπατικές δοκιμασίες.  Εππιδημιολογία. Στην άτυπη πνευμονία οφείλεται ικανή αναλογία της επιπτώσεως της πνευμονίας στην κοινότητα, κάθε χρόνο, από την οποιία 20% οφείλεται σε προσβολή από μυκόπλασμα. και συχνά αναγνωρίζεται στα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες. Συχνά περιγράφεται ως νόσος ιδρυματιζόμενων ή που διαβιούν σε κοινοβιακές διατάξεις. Η πνευμονία από χλαμύδια αφορά το 10% της ετήσιας επιπτώσεως της πνευμονίας κοινότητας και, όπως και στην περίπτωσζη τουη μυκοπλάσματος, πεοσβάλλει, συνηυθέστερα παιδιά και νεαρούς ενήλικες.  ,  
διάγνωση. ανίχνευση του αντιγόνου στα ούρα.
θεραπεία ερυθρομυκίνη.