πνευμονία ιδρυματισμένων ατόμων

πνευμονία ιδρυματιζομένων
 Ως πνευμονία ιδρυματισμένων ατόμων (σε οίκους ευγηρίας, νοσηλείας, φροντίδας, ανοικτής περιθάλψεως κλπ ) περιγράφεται η πνευμονία επί ατόμου, με αυξημένες πιθανότητες πολυανθεκτικής πνευμονίας, λόγω χωροβιονομικών συνθηκών διαβιώσεως ή αναερόβια, λόγω ελλιπούς στοματικής υγιεινής

 

Η πνευμονία ιδρυματιζομένων ατόμων ορίζεται ως πνευμονία που επιπίπτει σε άτομα που διαβιούν σε οίκους περιθάλψεως, νοσηλείας, φιλοξενίας, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πνευμονία ιδρυματιζομένων είναι η συχνότερη λοίμωξη σε παρόμοιες χωροβιονομικές συνθήκες διαβιώσεως, και αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας μεταξύ των ατόμων αυτών. Προσβάλλει, κατά κανόνα ηλικιωμένα άτομα, χωρίς προτίμηση στο φύλο ή την φυλή,  και ομοιάζει περισσότερο με πνευμονία κοινότητας, παρά νοσοκομειακή πνευμονία. Θεωρείται, επομένως, διαγνωστικά και θεραπευτικά συνώνυμη με την πνευμονία κοινότητας. Αλλ΄ενώ θεωρείται πνευμονία κοινότητας, η τελική διάγνωση τίθεται μόνο στο 33% των περιπτώσεων.

Μερικοί συγγραφείς θεωρούν ότι η πνευμονία ιδρυματισμένων ατόμων είναι διακριτή κατηγορία λόγω των ξεχωριστών χωροβιονομικών συνθηκών που επάγουν λοιμώξεις σε μη νοσοκομειακό πριβάλλον και δείχνουν μεγαλύτερη θνητότητα, συγκριτικά με τους προσβληθένετες από πνευμονία κοινότητας.

Οι παράγοντες κινδύνου για προσβολή από πολυανθεκτική πνευμονία είναι: [α]  επί ατόμου που φιλοξενείται σε ιδρύματα φροντίδας,  [b]  νοσηλεύτηκε για οξύ περιστατικό για 2 ή περισσότερες ημέρες σε Νοσοκοομείο, τις προηγούμενες 90 ημέρες, ή, [γ]  έλαβαν αντιβιοτικά ή χημειοθεραπεία τις προηγούμενες 30 τελευταίες ημέρες,  [δ] Είναι τρόφιμοι οίκου νοσηλείας, ή ήρθαν σε επαφή με άτομο προσβληθέν από πολυανθεκτική πνευμονία.

αμφοτερόπλευρη πνευμονία, από λεγεωνέλλα.

 

Τα άτομα αυτά έχουν αυξημένη πιθανότητα να έχουν προσβληθεί από gram- αρνητική πνευμονία και χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο.

Σημειώνεται ότι οι ιδρυματισμένοι ασθενείς με πνευμονία, εμφανίζουν διαφορετική κλινική εικόνα, από την "κλασική" με πυρετό, ρίγος, θωρακαλγία και παραγωγικό βήχα με σκοριόχρωμη απόχρεμψη. Αντίθετα, οι ασθενείς αυτοί διακομίζονται με σύγχυση και τρόμο.(Troy et al., 1997), (Hutt  et al., 2010).

πνευμονία εξ εισροφήσεως