Πνευμονία -επιδημιολογία

H πνευμονία κοινότητας εξακολουθεί να αποτελεί την τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου από λοομώξεις στον κόσμο (&). Ακριβή στοιχεία για την επίπτωση υπάρχουν μόνο για τη Φιλανδία (10.8 ανά 1.000 ενήλικες το χρόνο), την Ισπανία (1.6 έως 2.6 ανά 1.000 ενήλικες το χρόνο) και τη Μεγάλη Βρετανία (4.7 ανά 1.000 ενήλικες το χρόνο)
Η πνευμονία είναι συνήθως πιο συχνή στους άντρες παρά στις γυναίκες και αυτή η διαφορά μεγαλώνει με την ηλικία.
Συνήθως ακολουθεί μετά από ιογενή λοίμωξη, η οποία εγκαθιστά, την απαραίτητη αποδυνάμωση των τοπικών αμυντικών μηχανισμών (βλεννοκροσσωτή συσκευή) πριν μικροβιακοί παράγοντες που σαπροφυτούν στο στοματο-ρινοφάρυγγα, προωθούμενοι στο τραχειοβρογχικό βλεννογόνο  προκαλέσουν κατιούσα φλεγμονή (&) .

φαινοτυπική συσχέτιση με αίτιο πνευμονίας κοινότητας
φαινότυπος S. pneumoniae, gram-αρνητικοί βάκιλλοι, H. influenzae, Staphylococcus χρυσ. αναερόβια Pseudomonas αεριογόνος, και στελέχη Legionella species
ηλικίωση Streptococcus pneumoniae  και anaerobes
αλκοολισμός S. pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, στελέχη Legionella,
Pseudomonas αερογόνος
ΧΑΠ καί/ή κάπνισμα S. pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, στελέχη Legionella,
Pseudomonas aαεριογόνος

ενδημία σε οίκους περιθάλψεως, γηροκομεία, Ιδρύματα φροντίδας

S. pneumoniae, gram-αρνητικοί βάκιλλοι, H. influenzae, Staphylococcus χρ., αναερόβια, χλαμύδιαπνευμονίας
πτωχή υγιεινή στόματος αναερόβια
λοίμωξη HIV-πρώιμο στάδιο S. pneumoniae, H. influenzae και Mycobacterium φυματιώσεως
λοίμωξη HIV-όψιμο στάδιο S. pneumoniae,H. influenzae, Pseudonomas αεριογόνος, Mycobacterium φυματιώσεως
P. carinii, Cryptococcus, στελέχη ιστοπλάσματος και ασπεργίλλου
ενεργός ενδημία γρίππης Influenza, S. pneumoniae, S. χρυσίζων, Streptococcus πυογόνος και  H. influenzae
καταστάσεις που προδιαθέτουν σε πνευμονία εξ εισροφήσεως Anaerobes
δομικές αλλοιώσεις στον πνεύμονα, βρογχεκτασίες, κυστική ίνωση, κλπ., πρώιμα στάδια S. pneumoniae, S. aureus και H. influenzae
δομικές αλλοιώσεις στον πνεύμονα, βρογχεκτασίες, κυστική ίνωση, κλπ., όψιμα στάδια Pseudonomas αεριογόνος, Burkholderia (Pseudomonas) cepacia, S. aureus και στελέχη
Aspergillus
ενδοφλέβια χρήση ουσιών S. aureus, anaerobes, M. tuberculosis, and S. pneumoniae
απόφραξη αεραγωγών Anaerobes, S. pneumoniae, H. influenzae και S. aureus
ταξίδι στην νοτιοδυτική USA στελέχη Coccidioides
έκθεση σε κτηνοτροφικές μονάδες  ή οικόσιτες γάτες Coxiella burnetii (πυρετός Q)
έκθεση σε πύργους ψύξεως, μεγάλα κλιματιστικά συστήματα, σωλήνες μεταγωγής ζεστού νερού, εφυγραντές στελέχη Legionella
έκθεση σε εδάφη εμπλουτισμένα με απόβλητα πουλιών Histoplasma capsulatum

έκθεση σε πουλιά

Chlamydia ψιττακώσεως
έκθεση σε γεωργικές εγκαταστάσεις με ιστορικό μολύνσεως από Η5Ν1 γρίππη Η5Ν1
έκθεση σε λαγούς Francisella tularensis

στο  επόμενο πίνακα καταχωρείται η ενδονοσοκομειακή ή εξωνοσοκομειακή επίπτωση των συχνότερων αιτιολογικών τύπων της πνευμονίας, με ερυθρή σήμανση, επί πνευμονίας κοινότητας και με κυανή η ενδονοσκομειακή (από Albert, RK, Spiro, SC., Jett, JR.: Clinicak Respiratory Medicine, 2009)