Πολυμερές

Μεγάλο μόριο που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό μονομερών μονάδων.