Προφύλαξη

Θεραπεία, συνήθως ανοσολογική ή χημειοθεραπευτική σχεδιασμένη έτσι, ώστε να προστατεύσει ένα άτομο από μελλοντική επίθεση παθογόνου μικροοργανισμού.