ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

 

File:Gray962.png  Οι πνεύμονες είναι ουσιώδη όργανα στον οργανισμό. Πληρούν τη θωρακική κοιλότητα και διαχωρίζονται μεταξύ τους από το μεσοθωράκιο, στο οποίο φιλοξενούνται η καρδιά και άλλα όργανα. Αποτελούνται από σπογγώδη, ιδιαίτερα ελαστικό ιστό, γι’ αυτό και συμπτύσσονται όταν τεθούν εκτός θώρακος ή επί πνευμοθώρακος. Η εξωτερική τους επιφάνεια είναι λεία, και αποτελείται από πολύεδρες επιφάνειες, που παριστούν τα λοβίδια.

Πνεύμονες, περιγραφή
Πνεύμονες δεξιός vs αριστερός
Πνεύμονας αριστερός
Πνευμονικά εντυπώματα: αριστερά
Πνευμονικά εντυπώματα: δεξιά
Πνεύμονες - ανάπτυξη
πνευμονική αγγείωση
λεμφαγγειακό σύστημα
Νεύρωση
διάφραγμα
Πνεύμονες - φυσιολογικές παραλλαγές
Πνεύμονες -παθοφυσιολογικές παραλλαγές
Πνευμονική αγενεσία
Πνεύμονες - κατασκευή
Πνεύμονες, μη αναπνευστική λειτουργία
Πνεύμονες - αναπνευστική λειτουργία
Αναδόμηση πάσχοντος πνεύμονος - επιδιόρθωση, αναγέννηση
γνωστοί ιστότοποι