Πνεύμονες - αναπνευστική λειτουργία

  1.   θέση, μέγεθος πνευμόνων και διάμετρος αεραγωγών
    1. Το μέγεθος των πνευμόνων είναι μεγαλύτερο σε όρθια θέση, μειώνεται στην ύπτια θέση και περαιτέρω μειώνεται στην πλαγία κατακεκλιμμένη θέση. Το φαινόμενοι αυτό, μπορεί να αξιοποιηθεί στην κλινική εξέταση. Εάν ένας ασθενεής με μέτρια απόφραξη δεν έχει ρόγχους στην όρθια θπέση, ίσως τους εμφανίσει στην ύπτια ή πλάγια κατακεκλιμμένη θέση. Αυτός είναι ο λόγος της "ορθόπνοιας" ταν αποφρακτικών ασθενών. Σε ασθενείς, με ετερόπλευρη απόφραξη, η εξέταση σε πλάγια κατακεκλιμμένη θέση μπορεί να αποδώσει σημαντικά ευρήματα.
  2. θέση και παραγωγή αναπνευστικών ήχων
    1. Σε όρθια θέση, οι αναπνευστικοί ήχοι (και άρα, ο αερισμός) λαμβάνει χώρα στις βάσεις. Σε πλάγια κατακεκλιμμένη θέση, οι αναπνευστικοί ήχοι είναι ευκρινέστεροι στην από τη βαρύττηα εξαρτημένη περιοχή.