Πνεύμονας, αριστερός

1. λοξή σχισμή

2. σπονδυλική μοίρα

3. πύλη πνεύμονος

4. καρδιακό εντύπωμα

5. διαφραγματική επιφάνεια

 Ο αριστερός πνέυμονας διακρίνεται σε δύο λοβούς, χωρισμένους από την μεγάλη σχισμή, που φέρεται λοξά από πάνω και πίσω, πλευρική επιφάνεια, προς τα εμπρός και κάτω, μεσοθωρακική επιφάνεια του πνεύμονος, τέμνοντας σε απόσταση περίπου 6 cm την κορυφή.

Αμέσως πάνω από την πύλη, στη διαφραγματική του επιφάνεια, φέρει εντύπωμα, το εντύπωμα του αορτικού τόξου, καθώς και πιό πάνω, μια εσοχή, που καταλαμβάνει μέρος της υποκλειδίου αρτηρτίας.