Πνευμονικά εντυπώματα: αριστερά - δεξιά

Αριστερά: Αμέσως πάνω από την πύλη αναγνωρίζεται το ευρύ εντύπωμα του αορτικού τόξου, που διατρέχει ανιόντως, προς την κορυφή διακρίνεται το εντύπωμα της αριστερής υποκλείδιας αρτηρίας· ενώ εντύπωμα διαγράφεται, επίσης, για την αριστερή ανώνυμη φλέβα. Πίσω από την πύλη και τον πνευμονικό σύνδεσμο, εντοπίζεται το εντύπωμα της κατιούσης αορτής, έμπροσθεν του οποίου κοντά στην άκρη του πνεύμονος, αναγνωρίζεται αχνό εντύπωμα του οισοφάγου.

δεξιά: Αμέσως πάνω από την πύλη αναγνωρίζεται η άζυγος φλέβα, που διατρέχει ανιόντως, ενώ, ακόμη υψηλότερα, αναγνωρίζονται τα εντυπώματα για την άνω κοίλη φλ., την ανώνυμη φλ., και την ανώνυμη αρτηρία. Κάτω από την πύλη, περιγράφεται το εντύπωμα για τον οισοφάγο, που, προς τα κάτω ασαφοποιείται, λόγω της προς τα αριστερά κάμψεως του οισοφάγου. Προσθίως και προς τα δεξιά του εντυπώματος του οισοφάγου αναγνωρίζεται βαθύ εντύπωμα, για το εξωπερικαρδιακό τμήμα της θωρακικής μοίρας της κάτω κοίλης φλέβας.