Πνεύμονες, περιγραφή

  Κατά τη γέννηση, οι πνεύμονες είναι ωχρόλευκα όργανα, αλλά στους ενήλικες καθίστανται σκοριόχωμοι, λόγω εναποθέσεως ανθρακούχων νησιδίων που αυξάνονται με την πάροδο της ηλικίας και είναι περισσότερα στους άνδρες, παρά στις γυναίκες. Κατά κανόνα, η οπίσθια μοίρα των πνευμόνων είναι σκουρότερη παρ΄ ό,τι η πρόσθια. Είναι κωνοειδούς σχήματος και αποτελούνται από την κορυφή, τη βάση, τρεις ακμές και δύο επιφάνειες. Η κορυφή είναι στρόγγυλη και εκτείνεται προς τη ρίζα του λαιμού, και φτάνει μέχρι 2.5-4 cm πάνω από το στερνικό άκρο της πρώτης πλευράς. Η υποκλείδιος αρτηρία προκαλεί ένα εντύπωμα που διατρέχει κατακόρυφα και πλάγια, αμέσως κάτω από την κορυφή. Η βάση είναι ευρεία, κοίλη και εφάπτεται της κυρτής επιφάνειας του διαφράγματος, που διαχωρίζει το δεξιό πνεύμονα από το δεξιό λοβό του ήπατος και τον αριστερό πνεύμονα από τον αριστερό λοβό του ήπατος, το στόμαχο και το σπλήνα. Για τους λόγους αυτούς, ακούγεται αναπνευστικό ψιθύρισμα, εάν τοποθετηθεί το στηθοσκόπιο επί του υπερκλειδίου βρόθρου και, επικρουστικώς, παράγεται τυμπανικός ήχος.