Πνεύμονας, δεξιός

πνεύμονες
δεξιός
αριστερός

Μεγαλύτερος, ζυγίζει 625 gr, ενώ ο αριστερός 567 gr, αν και το βάρος τους κυμαίνεται ευρέως, ανάλογα με το αίμα και το ορώδες υγρό που περιέχουν. Οι πνεύμονες είναι βαρύτεροι στους άνδρες, παρ΄ό,τι στις γυναίκες, η αναλογία με το σώμα είναι στους άνδρες 1/37 και στις γυναίκες 1/43. Επειδή ο δεξιός πνεύμονας είναι μεγαλύτερος, ο δεξιός στελεχιαίος βρόγχος είναι, επίσης, φαρδύτερος, για λόγους κατανομής αερισμού· αλλιώς θα προέκυπταν διαταραχές αερισμού-αιματώσεως. Εφόσον το διάφραγμα είναι υψηλότερα τοποθετημένο δεξιά παρ΄ό,τι αριστερά, η κυρτότητα του δεξιού πνεύμονος είναι μεγαλύτερη εκείνης του αριστερού. Οπισθιοπλάγια, η βάση σχηματίζει την πλευροφρενική γωνία, μεταξύ των κατώτερων πλευρών και των πλευρικών επαφών του διαφράγματος. Η βάση των πνευμόνων κατέρχεται κατά την εισπνοή και ανέρχεται κατά την εκπνοή.

 Στη φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος, καταλαμβάνει το 60% της συνολικής πνευμονικής επιφάνειας, ενώ ο αριστερός, το 40%.