Πνευμοπεριτόναιο - πνευμοπερικάρδιο

αέρας κάτω από το διάφραγμα

 

 

 

 

 

 

εικόνα 2. πνευμοπερικάρδιο